Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 4 kwietnia 2013

"Kryteria z Maastricht korzystne dla Polski"

  |   Forum Debaty Publicznej Forum Debaty Publicznej Forum Debaty Publicznej Forum Debaty Publicznej Forum Debaty Publicznej Forum Debaty Publicznej Forum Debaty Publicznej Forum Debaty Publicznej

Europejskie kryteria spójności gospodarczej stanowią warunek dla rozwoju polskiej gospodarki, niezależnie od tego, czy jest dla nas dostępne dziś planowanie wejścia do strefy euro - powiedział prezydent Bronisław Komorowski rozpoczynając debatę nt. kryteriów wejścia do strefy euro.

 

W czwartkowej dyskusji w Pałacu Prezydenckim "Jak trwale spełnić kryteria nominalne strefy euro?" w ramach Forum Debaty Publicznej wzięli udział m.in. prezes NBP Marek Belka, wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia euro Jacek Dominik, przewodniczący rady gospodarczej przy premierze Jan Krzysztof Bielecki, szef komisji finansów Dariusz Rosati oraz wielu ekonomistów i ekspertów, a ze strony Kancelarii Prezydenta RP - Sekretarz Stanu Olgierd Dziekoński, Doradca Prezydenta Jerzy Pruski i Doradca Prezydenta Jerzy Osiatyński.

 

Bronisław Komorowski zauważył, że kryzys europejski wiele zmienił, jeśli chodzi o nastawienie w stosunku do dążenia Polski do znalezienia się w strefie euro. - Widać to nie tylko w badaniach opinii publicznej, ale też wypowiedziach ekspertów - zauważył prezydent.

 

Dodał jednak, że integracja europejska pogłębia się pomimo kryzysu. Jego zdaniem "europejskie kryteria spójności gospodarczej stanowią warunek dla rozwoju gospodarki polskiej, niezależnie od tego, czy jest dla nas dostępne dziś planowanie wejścia do strefy euro".

 

Prezydent oświadczył, że dziś potrzeba "przerwania niedojrzałej licytacji na daty wejścia do strefy euro", a trzeba się skoncentrować na uzyskaniu zdolności wypełnienia kryteriów konwergencji. Podkreślił, że cały szereg istotnych refom należy robić ze względu na potrzeby polskiej gospodarki. Zobacz także: "Najważniejsze spełnienie kryteriów wejścia do strefy euro" Debata o szansach dla polskiej gospodarki Debata o trwałym spełnieniu kryteriów strefy euro

 

Podsumowując dyskusję, prezydent Bronisław Komorowski zauważył, że do spełnienia europejskich kryteriów spójności nie są konieczne rewolucyjne kroki polityczne czy społeczne. Konieczna jest natomiast konsekwentna kontynuacja podjętych działań. Prezydent podkreślił, że czas do 2015 roku to czas trwałego wypełnienia kryteriów oraz pierwszych efektów wdrażania reform strukturalnych. To bowiem stan gospodarki i niskie bezrobocie pozwolą zdecydować bez lęku o ewentualnym wejściu do strefy euro.

 

Prezydent aktywnie włącza się w debatę na temat przystąpienia naszego kraju do strefy euro. W lutym zorganizował Radę Gabinetową na ten temat. Bronisław Komorowski jest zdania, że do 2015 r. Polska powinna spełnić kryteria niezbędne do przyjęcia wspólnej waluty. (PAP)

 

Poleć znajomemu