Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 28 lutego 2013

Seminarium "Uczelnie i ich regiony" w Pałacu Prezydenckim

  |   Seminarium “Uczelnie i ich regiony” w Pałacu Prezydenckim Seminarium “Uczelnie i ich regiony” w Pałacu Prezydenckim Seminarium “Uczelnie i ich regiony” w Pałacu Prezydenckim

Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński i Doradca Prezydenta RP Maciej Żylicz prowadzili w czwartek seminarium eksperckie „Uczelnie i ich regiony”, zorganizowane w ramach cyklu seminariów eksperckich KPRP o szkolnictwie wyższym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowała Podsekretarz Stanu prof. Daria Lipińska-Nałęcz.

 

Prezentacje wygłosili Podsekretarz Stanu MNiSW prof. Daria Lipińska-Nałęcz, Rektor PWZS w Tarnowie prof. Stanisław Komornicki, Rektor UJ prof. Wojciech Nowak, Rektor ZUT w Szczecinie prof. Włodzimierz Kiernożycki, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak, oraz Przedstawiciele Ambasady Republiki Francji.

 

Uczestnicy dyskusji podkreślili rolę uczelni wiodących i PWSZ-ów w ich regionach, w tym istotną rolę PWSZ w sub-regionach województw, oraz na potrzebę rozwoju relacji uczelni z pracodawcami, samorządami i innymi uczelniami w regionie. Wielu uczestników dyskusji wskazało, że istotnym warunkiem rozwoju relacji uczelni w regionie jest konieczność dopasowania kształcenia do regionalnego i krajowego rynku pracy – na co wskazuje relatywny niedobór absolwentów kierunków ścisłych i technicznych.

 

Przedstawiciele samorządów zaproponowali poprawę oferty dydaktycznej uczelni na miarę współczesnego rynku pracy i zwiększenie zakresu wpływu województw na PWSZ, ze względu na lepsze rozpoznanie potrzeb regionów, w szczególności edukacyjnych, przez samorządy, aniżeli rząd centralny. W tym kontekście rozważenie możliwości połączenia regionalnych uczelni z samorządami w drodze finansowej i nadzorczej jest kwestią wymagającą dalszej otwartej dyskusji w tych regionach, w których istnieje takie zainteresowanie.

 

Optymalną drogę rozwoju uczelni regionalnych stanowiłoby ich ukierunkowanie na studia I stopnia i wyższą edukację zawodową. Studenci z aspiracjami dalszego kształcenia mieliby możliwość kontynuacji nauki na uczelniach akademickich.

 

Podczas dyskusji wskazano również na niejednoznaczność pojęcia ‘uczelni regionalnej’, która może oznaczać zarówno oddziaływanie uczelni na regionalnych interesariuszy, ale także specyficzne ukierunkowanie uczelni, jak np. PWSZ, których usługi kształcenia studentów dla regionalnego rynku pracy powinny być zgodne z szeroko pojętymi potrzebami rozwoju regionalnego.

 

Dyskutanci zwrócili uwagę na inne problemy wpływające na sytuację uczelni, w szczególności niż demograficzny i przeinwestowanie w infrastrukturę. Niż demograficzny, który będzie miał negatywny wpływ na finanse uczelni i w konsekwencji na zagrożenie likwidacją wielu uczelni, stanowi istotny bodziec w procesie konsolidacji uczelni oraz zwiększania wydajności i przychodowości uczelni w postaci poza-budżetowych zewnętrznych przychodów. Ponadto, konieczność utrzymania kosztów bieżących aktywów trwałych wybudowanych dzięki funduszom strukturalnym UE również musi być istotnym bodźcem do rozwoju oferty uczelni. Podkreślono, że ograniczenie publicznych dotacji dla uczelni, m.in. poprzez zmianę algorytmu finansowania, może zachęcić uczelnie do większej otwartości wobec otoczenia, w tym do szukania źródeł finansowania w postaci usług, jakie uczelnie wykonują na rzecz swojego otoczenia (pracodawców i samorządów).

 

 

Poleć znajomemu