Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 18 kwietnia 2013

Seminarium „Rozwój rozproszonych źródeł energii”

  |   Seminarium „Rozwój rozproszonych źródeł energii” Seminarium „Rozwój rozproszonych źródeł energii” Seminarium „Rozwój rozproszonych źródeł energii” Seminarium „Rozwój rozproszonych źródeł energii” Seminarium „Rozwój rozproszonych źródeł energii” Seminarium „Rozwój rozproszonych źródeł energii” Seminarium „Rozwój rozproszonych źródeł energii”

W Pałacu Prezydenckim w czwartek 18 kwietnia odbyło się seminarium eksperckie „Rozwój rozproszonych źródeł energii” zorganizowane przez Sekretarza Stanu KPRP Olgierda Dziekońskiego. Seminarium odbyło się w ramach cyklu spotkań po zorganizowanym z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Forum Debaty Publicznej „Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?” 12 grudnia 2012 r.


Zobacz także: „Polacy otwarci na odważne decyzje ws. energetyki” Rozwój inteligentnych sieci i rozproszonych źródeł energii jest istotny z punktu widzenia rozwoju konkurencyjnej gospodarki – budowę nowego, innowacyjnego i zdecentralizowanego rynku energii. Rynek ten wymaga jednak dostosowania praw uczestników rynku do nowej technologii i zasad funkcjonowania w postaci regulacji dla przyłączeń do sieci, zarządzania popytem i interoperacyjnością systemu, oraz dla inwestycji w magazynowanie energii.

 

Kluczową kwestią jest budowa modelu ‘architektury’ rynku energii, obejmującego infrastrukturę, przesył, magazynowanie, gałęzie wytwórcze i konsumpcję w systemie. Inteligentne sieci oznaczają stworzenie rynku danych pomiarowych, rozwój jakościowy infrastruktury dla produkcji i konsumpcji energii, w tym infrastruktury pojazdów elektrycznych, lepsze zarządzanie infrastrukturą sieci przesyłowej, oraz nowe usługi dla konsumentów. Jednocześnie system wzmacnia rozwój energetyki obywatelskiej poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału odnawialnych mikro-źródeł energii.
 

Minister Dziekoński podkreślił potrzeby stworzenia wspólnie przez graczy rynkowych – operatorów sieci, architektury docelowego modelu rynku energii; określenia regulacji i standardów technicznych dla stabilnego środowiska inwestycyjnego oraz warunków dla rozwoju rynku pomiaru i informacji, np. w formule operatora informacji pomiarowej, który mógłby być związany z GPW. P

 

Prezes PSE SA Henryk Majchrzak zarekomendował prawne umożliwienie przyłączania źródeł wiatrowych do sieci w przypadku braku dostępnej mocy przyłączeniowej, pod warunkiem, że będą one wyposażone w instalację do magazynowania wytworzonej przez nie energii elektrycznej. Dyrektor EPRI Marek Samotyj podkreślił, że transformacja gospodarcza już staje się rzeczywistością w USA i wielu miejscach świata, a opiera się na rozwoju efektywności jakościowej i kosztowej przemysłu, transportu, gospodarstw domowych, miast jak i samego sektora elektroenergetycznego. Prezes Energa-Operator SA Rafał Czyżewski wskazał, że wyzwaniami rozwoju rynku są zmiany regulacji w obszarze przyłączenia i magazynowania oraz konieczne nakłady inwestycyjne w rozbudowę i modernizację sieci, stosowanie rozwiązań z obszaru inteligentnych sieci, oraz ich powiązanie z siecią przesyłową.
 

Uczestnicy dyskusji wskazywali na konieczność budowy kompleksowego modelu systemu energetycznego – skonstruowanie interdyscyplinarnej, multi-sektorowej architektury rynku produkcji, zarządzania, przesyłu i konsumpcji energii obejmującej infrastrukturę, magazynowanie, wszystkie gałęzie wytwarzania energii i jej konsumpcję w systemie. Prof. Żmijewski podkreślił, że firmy do 2020 r. muszą zainwestować w Polsce od 20 do 60 mld PLN na gospodarkę niskoemisyjną, co jest dla nich bardzo ryzykowne bez modelu architektury rynku. P

 

otrzebne jest przejście z obecnego stanu braku regulacji do stanu rzeczywistych dobrych regulacji dla stabilnego systemu finansowania inwestycji, na wdrożenia w życie projektu ustawy dot. korytarzy przesyłowych i wdrożenie legislacji dot. obowiązków i uprawnień zarządzania sieciami. Również zwiększony wysiłek firm w realizację wspólnych projektów pilotażowych koniecznych dla weryfikacji planów i technologii, w tym większe zaangażowanie samorządów w rozwój inteligentnych sieci i efektywności energetycznej, jest potrzebny, np. przy pomocy NFOŚiGW. Podkreślono, że obecny system wsparcia subsydiami współspalania wspiera pośredników rynku zamiast rozwój inwestycji kapitałowych w infrastrukturę i moce wytwórcze.
 

Prezentacje podczas seminarium wygłosili: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE-Operator; Marek Samotyj, Technical Director Electric Power Research Institute; i Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu, ENERGA-Operator SA. W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Król, Doradca Prezydenta RP; Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP; Andrzej Czerwiński, Przewodniczący sejmowej stałej podkomisji ds. energetyki; Jan Kaźmierczak, Wiceprzewodniczący sejmowej komisji innowacyjności i nowoczesnych technologii; Senator RP Norbert Obrycki; Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki i kluczowych spółek, inwestorów, izb, uczelni i kancelarii prawnych zajmujących się sektorem energii.

Poleć znajomemu