| | |
A | A | A
Czwartek, 4 lipca 2013

Seminarium nt. finansowania sektora energii

  |   Seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

W Pałacu Prezydenckim w czwartek odbyło się seminarium eksperckie „Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. Gospodarzem i moderatorem spotkania był Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Celem spotkania było określenie głównych ryzyk inwestycyjnych w sektorze energii w ramach wspólnego rynku energii w 2014 r., wskazanie obszarów wsparcia branży w okresie 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej, a także określenie roli podmiotów kapitałowych w zakresie rozwoju rynku energii.

 
W czasie dyskusji uczestnicy dążyli do wypracowania odpowiedzi na następujące pytania:

1.      W co łatwiej i efektywniej inwestować? W energetykę rozproszoną, w tym OZE czy w energetykę konwencjonalną?

2.      W jaki sposób można obniżyć poziom ryzyka inwestycyjnego na otwartym rynku energii?

3.      Jakie są korzyści i koszty inwestowania w źródła rozproszone w kontekście rozwoju sieci przesyłowych?

 

Referaty wprowadzające przedstawili: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE-Operator; Małgorzata Kałużyńska, Dyrektor Departamentu Polityki Ekonomicznej MSZ; Maciej Bukowski, Prezes Instytutu Badań Strukturalnych; Hubert Rozpędek, b. Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych ENEA S.A.

 

Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat finansowania projektów sektora energii w okresie 2014-2020, przy uwzględnieniu perspektywy europejskiej. Dyskusja dotyczyła rozbudowy sieci elektroenergetycznych w kontekście wsparcia finansowego dla poszczególnych sektorów energii. Przedstawiono makroekonomiczne aspekty inwestycji w energetykę oraz ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii w 2014 r. Podkreślano, że sektor energetyczny w Polsce, uwzględniając jedynie krajowe uwarunkowania, zmaga się z dużą dozą niepewności, a co za tym idzie ryzyk w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych, szczególnie w segmencie wytwarzania energii. Wśród głównych ryzyk wymieniono brak przejrzystych i stabilnych regulacji prawnych (szczególnie w kontekście OZE) oraz zasad finansowania.

 

Z punktu widzenia inwestorów ważne jest wskazanie możliwości obniżenia poziomu ryzyka inwestycyjnego oraz zapewnienie stworzenia instrumentów prawnych zapewniających stabilne i konsekwentne realizowanie przyjętych założeń. Wskazano również na potrzebę przeanalizowania profilu inwestycyjnego w odniesieniu do źródeł i sieci w kontekście otwartego europejskiego rynku energii i konkurencyjności cen na tym rynku. Spotkanie dotyczyło także konieczności zróżnicowania źródeł finansowania obszaru energii, w tym w szczególności źródeł odnawialnych.

 

W podsumowaniu spotkania podkreślono, że potrzebne jest opracowanie polityki energetycznej państwa uwzględniającej interesy uczestników rynku, w tym przede wszystkim odbiorców końcowych. Wyzwaniem pozostaje zapewnienie mocy „elastycznych”, a także kwestia kontraktów długoterminowych w kontekście regulacji wolnego rynku energii. Niezwykle ważne jest rozwijanie i wdrażanie nowych technologii. Uznano za celowe zorganizowanie odrębnego spotkania dotyczącego możliwości konkurencyjnego funkcjonowania podmiotów polskiego rynku energetycznego w ramach otwartego rynku Europy od 2014 roku.

 

W spotkaniu uczestniczyli, m.in.: Krzysztof Król, Doradca Prezydenta RP; Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; Jan Popczyk, Profesor Politechniki Śląskiej oraz przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki i kluczowych spółek, inwestorów, think-tanków i kancelarii prawnych zajmujących się sektorem przesyłania energii.

 

Seminarium odbyło się w ramach dyskusji po zorganizowanym z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Forum Debaty Publicznej „Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?” 12 grudnia 2012 r.  „Polacy otwarci na odważne decyzje ws. energetyki”.

 

Dotychczas odbyły się seminaria:

Poleć znajomemu