| | |
A | A | A
Środa, 30 października 2013

Seminarium „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii”

  |   Seminarium eksperckie „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii” Seminarium eksperckie „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii” Seminarium eksperckie „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii” Seminarium eksperckie „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii” Seminarium eksperckie „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii” Seminarium eksperckie „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii”

W Pałacu Prezydenckim odbyło się w środę seminarium eksperckie „Polityka energetyczna wobec krajowego rynku energii”. Gospodarzami spotkania byli Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP oraz Zbigniew Włosowicz, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie odbyło się w ramach Forum Debaty Publicznej/Strategicznego Forum Bezpieczeństwa.

 

Celem spotkania było wskazanie najważniejszych zmiennych rozwoju polskiego rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem kształtu infrastruktury energetycznej kraju oraz sektorowych krajowych regulacji, a także wskazanie kierunku rozwoju krajowych zasobów energii wobec polityki energetyczno-klimatycznej UE.

 

W czasie dyskusji uczestnicy dążyli do wypracowania odpowiedzi na następujące pytania:

1.        Jakie regulacje prawne zapewnią swobodny rozwój handlu i produkcji gazu, źródeł rozproszonych
      i energii elektrycznej?

2.        Jakie będą przyszłe źródła konwencjonalnej i niekonwencjonalnej energii dla Polski na wspólnym rynku?

3.        Jakie inwestycje infrastruktury energetycznej należy zrealizować i jakie powinno być ich źródło
      finansowania, aby zapewnić ich efektywność?

 

Referaty wprowadzające przedstawili: Bartłomiej Gurba (DG Energia, Komisja Europejska) - Jak zapewnić efektywność inwestycji energetycznych na wspólnym rynku; Bolesław Jankowski (Energ-Sys) – Docelowy kształt polskiego rynku energii na wspólnym rynku UE oraz Marek Woszczyk (URE) – Regulacje zapewniające swobodny rozwój produkcji gazu, źródeł rozproszonych i energii finalnej.

 

Uczestnicy spotkania wskazali potrzebę stworzenia regulacji prawnych, które zwiększą efektywność procesu inwestycyjnego. Zidentyfikowano najważniejsze regulacje prawne, które powinny zostać przyjęte w nadchodzącym czasie, aby ustabilizować regulacje sektora energii. Jednocześnie podkreślono konieczność sformułowania celów polityki energetycznej państwa, które mają być zawarte w nowej strategii. 

 

Przedstawiono najważniejsze wyzwania dla Polski wynikające z polityki energetyczno-klimatycznej UE, które mogą mieć wpływ na polską gospodarkę. Zaprezentowane zostały różne mechanizmy wsparcia w sektorze energii, które są obecnie stosowane lub planowane jest ich wdrożenie w nadchodzących latach, w państwach europejskich. Ponadto w dyskusji podkreślono dużą niejasność w odniesieniu do przyszłych źródeł energii dla Polski, czy będą to źródła konwencjonalne czy niekonwencjonalne.

 

Podczas spotkania uczestnicy wskazywali na znaczenie rozwoju energetyki prosumenckiej, która może być rozwijana przez obywateli dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Jednocześnie pokreślono, że istotny jest rozwój generacji rozproszonej, która nie musi być oparta o odnawialne źródła energii, lecz również o surowce konwencjonalne. Dyskutowano także o roli inwestycji w infrastrukturę przesyłową oraz moce wytwórcze, które zapewniają produkcję energii elektrycznej.

 

Wnioski z seminarium zostaną wykorzystane do prac nad strategią bezpieczeństwa narodowego w części poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu. Tym zagadnieniom będzie poświęcone także listopadowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Andrzej Czerwiński (Sejm RP), b. minister srodowiska Maciej Nowicki, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, kluczowych spółek sektora energii, think-tanków i ośrodków akademickich. Obecni byli także Doradca Prezydenta RP Krzysztof Król oraz przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Seminarium odbyło się w ramach dyskusji po zorganizowanym z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Forum Debaty Publicznej „Nowe źródła energii – jaka energia dla Polski?” 12 grudnia 2012 r.

 
Dotychczas odbyły się seminaria:

 

Poleć znajomemu