| | |
A | A | A
Środa, 12 stycznia 2011

FDP: Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki

Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki”   |   Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki” Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod hasłem „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki”

12 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski” pod nazwą „Szkolnictwo wyższe dla innowacyjnej gospodarki”, które otworzył Szef Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski a prowadził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Olgierd Dziekoński.


Innowacyjność to klucz do sukcesu Polski i element bezcenny w budowaniu konkurencyjności naszej gospodarki. W dużej mierze zależy ona od kształtu szkolnictwa wyższego i relacji na linii nauka – gospodarka.


Prezydentowi RP zależy na możliwie wieloaspektowej dyskusji w sprawie polityki innowacyjnej, w której przedstawione zostaną poglądy osób związanych z administracją państwową i samorządową, światem nauki i światem gospodarki. Na spotkanie 12 stycznia br. zaproszeni zostali więc przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Parlamentu, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uczelni państwowych i prywatnych, młodzi naukowcy uniwersyteccy, a także reprezentanci: firm innowacyjnych, jednostek badawczo-rowojowych, parków przemysłowych i technologicznych, organizacji technicznych i technologicznych, jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z zamierzeń związanych z organizacją FDP było silne włączenie do dyskusji o bieżących wyzwaniach kraju przedstawicieli Polonii. Udział w spotkaniu wziął prof. Andrzej Nowak, Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.


Spotkanie świadomie zostało zorganizowane w trakcie parlamentarnych prac nad pakietem projektów ustaw reformujących polski system szkolnictwa wyższego. Osobisty udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, sekretarzy stanu w ministerstwie, posłów na Sejm RP i senatorów RP dowodzi wagi omawianego zagadnienia i zainteresowania nim ze strony rządu i parlamentu.


Dyskusja objęła m.in. kwestie: założeń projektów ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego (minister Barbara Kudrycka), podstawowych wyzwań systemowych (prof. Maciej Żylicz), szkolnictwa wyższego wobec innowacyjnej gospodarki (prof. Janina Jóźwiak), zarządzania uniwersytetem (prof. Karol Musioł), umiędzynarodowienia uniwersytetów (dr Dominik Antonowicz), studiów doktoranckich wobec potrzeb gospodarki (dr hab. Piotr Garstecki), ścieżki kariery naukowej (dr hab. Hanna Mamzer).
 

Poleć znajomemu