| | |
A | A | A
Środa, 13 listopada 2013

"Chcemy ułatwiać działanie firm rodzinnych"

  |   FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" FDP "Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych"

Rodzina i przedsiębiorczość to strategicznie ważne zagadnienia mojej prezydentury - mówił Bronisław Komorowski podkreślając znaczenie debaty o „Społecznym i gospodarczym znaczeniu firm rodzinnych". Wskazywał na szczególną troskę dotyczącą firm rodzinnych, które w polskich warunkach stanowią przede wszystkim mały biznes. - Aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, że wracamy do dobrych tradycji, kiedy to istniały w Polsce wielkie firmy rodzinne, które wyznaczają do dzisiejszego dnia kierunek naszych marzeń o polskiej przedsiębiorczości, stabilności firm i osiągnięciach w każdym obszarze" - mówił.


Debata pt. „Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych" została zorganizowana w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.


- Wierzę, że dla sukcesu gospodarczego niezbędna jest motywacja. Tą motywacją w działalności biznesowej są pieniądze. Ale pieniądze mogą i powinny być częścią tej motywacji. Motywacja powinna być o wiele dalej idąca, szukanie bezpieczeństwa własnego, własnej rodziny, bezpieczeństwa rodzin pracowników. To jest kwestia aspiracji i ambicji do tego, aby prowadząc firmę jednocześnie dostrzegać, że pieniądze nie są wszystkim – mówił Bronisław Komorowski.
 

Prezydent wskazywał, że około milion firm można zakwalifikować jako firmy rodzinne. – One mają one swój ogromny udział w PKB, w liczbie oferowanych miejsc pracy, w sukcesie gospodarczym Polski - podkreślał.
 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że ważne są warunki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, z punktu widzenia ich rodzinności i rozwoju.
 

- Jest potrzeba dalszego reformowania ładu gospodarczego pod kątem małych i średnich przedsiębiorstw – ocenił. W jego opinii, chodzi m.in. o zmiany w systemie podatkowym i Kodeksie Pracy.
 

Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że Kancelaria Prezydenta podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, którymi w ogromnej mierze są firmy rodzinne. Wskazał m.in. na zgłoszony do Sejmu projekt zmian w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a także rekomendacje zawarte w Zielonej Księdze dotyczącej systemu stanowienia prawa w Polsce.  

 

 

Program FDP „Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych”

 

12:00    Wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 

12:07    Wystąpienia otwierające konferencję  

Znaczenie firm rodzinnych w gospodarce polskiej”    

Prof. Andrzej J. Blikle, Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

 

„Fiński model gospodarki rodzinnej powiązanej z ośrodkami badawczymi”

Matti T. Vanhanen, Dyrektor Zarządzający Finnish Family Firms Association, były Prezes Rady Ministrów Republiki Finlandii w latach 2003-2010          

 

Firma rodzinna w polskim systemie prawa. Wnioski na przyszłość

Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich  
 

13:00    Panel „Bariery rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce”

Moderator: Bogusław Chrabota, RZECZPOSPOLITA 

·       Andrzej Barański, HERBEWO: „Bariery wzrostu firm rodzinnych w Polsce”  

·       Ryszard Florek, FAKRO: „Dlaczego nie mogę  zwiększyć zatrudnienia o 5000 osób?

·       Stanisław Han, HASCO-LEK

·       Lech Jeziorny, NIEPOKONANI 2012, CENTRUM im. ADAMA SMITHA

·       Piotr Przytocki, PREZYDENT M. KROSNA 

·       Mirosław Barszcz, BUSINESS CENTRE CLUB 

 

14:15    Panel „Wartości firm rodzinnych w globalizującej się gospodarce”

Moderator: Jarosław Gugała, POLSAT  

·       Jan Jabłkowski, DOM TOWAROWY BRACIA JABŁKOWSCY „Dobry gen firm rodzinnych”  

·       Maciej Adamkiewicz, GRUPA ADAMED 

·       Anna Kasztelewicz, SĄDECKI BARTNIK

·       Anna Kruk, ANIA KRUK 

·       Agnieszka Gaczkowska, NZOZ "ESKULAP"

·       Katarzyna Gierczak Grupińska, FUNDACJA FIRMY RODZINNE 

 

15:30    Wystąpienia zamykające 

Prof. Andrzej J. Blikle, Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP

 

Poleć znajomemu