Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 8 maja 2014

Fundusze VC szansą dla Innowacyjnej Polski

  |   Spotkanie eksperckie nt. rozwoju polskiego rynku venture capital Spotkanie eksperckie nt. rozwoju polskiego rynku venture capital Spotkanie eksperckie nt. rozwoju polskiego rynku venture capital Spotkanie eksperckie nt. rozwoju polskiego rynku venture capital Spotkanie eksperckie nt. rozwoju polskiego rynku venture capital

Rozwiązania prawne mające na celu rozwój nowych wehikułów wspólnego inwestowania dla funduszy VC oraz implementacja unijnej dyrektywy AIFM tworzą podstawy do efektywnego zagospodarowania ok. 2 mld złotych z UE (PO IR) i potencjalnego powstania ok. 100 tys. miejsc pracy.

 

Rozwiązania dla rynku private equity i venture capital zaprezentowali finansiści, prawnicy i doradcy z Luksemburga w trakcie spotkania na temat rozwoju polskiego rynku venture capital, zorganizowanego 8 maja br. w czwartek przez Kancelarię Prezydenta RP przy okazji oficjalnej wizyty w Polsce Wielkiego Księcia Luksemburga.
 

W Polsce rozwój funduszy venture capital i private equity jest potrzebny, aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia i tworzenie miejsc pracy. Według szacunków Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), w naszym kraju dzięki zmianom w obszarze wehikułów wspólnego inwestowania może powstać ok. 100 tys. miejsc pracy.

 

Polska potrzebuje nowych form prawnych dla funduszy VC również z uwagi na potrzebę efektywnego wydania ok. 2 mld zł. środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) w okresie 2014-2020 na tego rodzaju fundusze podwyższonego ryzyka, jak i przez wzgląd na obecnie zarządzane istotne środki m.in. przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.


Prowadzący spotkanie Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński powiedział, że rozwój funduszy VC jest istotnym obszarem potrzebnych zmian, szczególnie aby w zglobalizowanym świecie Polska mogła przyciągać nowe inwestycje. Tym bardziej, że Komisja Europejska w raporcie „Finance for Growth” wskazuje na potrzebę rozważnej implementacji Dyrektywy AIFM (tzw. Alternative Investment Fund Managers Directive) i tworzenie nowych form wehikułów wspólnego inwestowania w państwach członkowskich UE - na rzecz rozwoju rynku inwestycji venture capital w małe i średnie przedsiębiorstwa i start-upy.


Ministerstwo Finansów obecnie pracuje nad implementacją dyrektywy AIFM w Polsce, co może stanowić fundament do stworzenia wehikułów prawnych dla rozwoju rynku PE/VC w Polsce, a także efektywnego wydatkowania ok. 2 mld zł z środków UE w latach 2014-2020. W opinii uczestników dyskusji efektywność wydatkowania środków UE wzrosłaby, pod warunkiem dywersyfikacji form prawnych, w oparciu o które mogą w Polsce powstawać fundusze venture capital.

 

Wprowadzenie w Polsce nowych form prawnych dla rozwoju rynku inwestycji PE i VC może przyczynić się do przyciągania nowego kapitału do Polski, przyspieszenia inwestycji w innowacyjne projekty i start-upy i tworzenia miejsc pracy, w tym w oparciu o rozwój sektora outsourcingu obsługującego fundusze globalnie.
 

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych zrzeszające fundusze, które zainwestowały ponad 20 mld zł na prywatnym rynku kapitałowym w regionie, oraz liczni przedstawiciele środowiska funduszy private equity i venture capital w Polsce, wskazali na potrzebę wykorzystania doświadczeń z Luksemburga, aby zapewnić w Polsce lepsze niż obecnie warunki dla prywatnych inwestycji. W obecnej chwili działalność PE/VC można w Polsce prowadzić tylko w oparciu o fundusz zamknięty, którego wysokie koszty zarządzania oznaczają, że w Polsce opłaca się prowadzić tylko duże funduszu zarządzające aktywami ponad ok. 250 mln zł – co kreuje lukę na rynku dla funduszy mikro i małych.
 

Prawnicy i doradcy wskazali, że oprócz rozdzielenia form prawnych od regulacji rynku, oraz wprowadzenia spółki o zmiennym kapitale do polskiego porządku prawnego (tzw. SICAV) można w ramach obecnie istniejących norm funduszy regulowanych, jak i w oparciu o spółki komandytowo-akcyjne (SKA), stworzyć w Polsce warunki do rozwoju venture capital i tym samym przyciągania do Polski nowych inwestorów z zagranicznym kapitałem, oraz tworzyć nowe miejsca pracy.
 

Eksperci z Luksemburga omówili formy prawne dla funduszy, w szczególności spółek o kapitale zmiennym, oraz standardy nadzorcze, dzięki którym Luksemburg jest europejskim centrum działalności funduszy VC inwestujących w innowacyjne spółki i start-upy. Luksemburg konkuruje dzięki oferowaniu rozwiązań prawnych (funduszy) dla zabezpieczenia interesów każdego rodzaju inwestora i zarządzającego funduszami.
 

Luksemburskie doświadczenia wskazują na potrzebę innego podejścia do podziału form prawnych, regulacji i powiązanego z nią nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Polska może na tym skorzystać, wykorzystując doświadczenia i formuły z Luksemburga. W spotkaniu brali udział Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak, Prezes Luxembourg for Finance Nicolas Mackel, Poseł na Sejm RP Grzegorz Napieralski, Prezes Luxembourg Investment Fund Association Marc Saluzzi, Partner kancelarii Arendt & Medernach Gilles Dusemon, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych Barbara Nowakowska, przedstawiciele rynku funduszy i doradców oraz sektora publicznego, w tym luksemburskiego regulatora rynku finansowego CSSF, Ministerstwa Finansów, KNF, MIR, Ministerstwa Gospodarki, PARP, NCBiR, KFK, BGK. 
 

Poleć znajomemu