Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 grudnia 2014

"Następne dekady trzeba uczynić dekadami dalszego wzrostu"

  |   Debata „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?” Debata „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?” Debata „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?” Debata „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?” Debata „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?” Debata „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?”

Prezydent wziął we wtorek udział w debacie pt. „Polska – jak zapewnić kolejne dekady wzrostu?” zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej „Gospodarka konkurencyjnej Polski”. Podczas debaty zaprezentowane zostały główne wnioski z raportów: Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie (McKinsey & Company), 25+, od podwykonawcy do kreatora, czyli jak zapewnić Polsce kolejne 25 lat sukcesu (R. Petru, A. Halesiak, M. Bukowski) oraz W poszukiwaniu antykruchości. Zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK (Akademia Leona Koźmińskiego). Dyskusji przewodniczył minister Olgierd Dziekoński. W debacie uczestniczyli także Doradcy Prezydenta RP Krzysztof Król oraz Jerzy Pruski, a także młodzi polscy innowatorzy, finaliści listy New Europe 100.
 

Prezydent Bronisław Komorowski przekonywał, że ambitnym zadaniem na to, aby iść nie tylko w kierunku utrzymania tempa wzrostu polskiej gospodarki i rozwoju Polski, ale również, aby następne dekady uczynić dekadami dalszego wzrostu.
 

- Rozmawiamy w warunkach kraju, który osiągnął liczący się sukces, który jest z punktu widzenia naszych różnorakich doświadczeń historycznych sukcesem oszałamiającym. Ale jeszcze jesteśmy daleko od tych, którzy się lepiej, sensowniej, szybciej rozwijali w innych warunkach – przekonywał. Jesteśmy na etapie gonienia peletonu europejskiego - ocenił. 
 

- Jest oczekiwanie zbudowania planu w sytuacji podsumowania dotychczasowych osiągnięć, w świadomości także wyzwań, które przed nami stoją – uważa prezydent. - Taki plan może powstać - zaznaczył.


W opinii Bronisława Komorowskiego, jednym ze źródeł wzrostu i rozwoju Polski przez ostatnie 25 lat był pewien poziom determinacji. Dodał, że bankructwo ekonomiczne, w którym się Polska znalazła po upadku poprzedniego ustroju uzasadniało i budowało akceptację społeczną dla głębokich zmian. – Tamten okres charakteryzował się wielkimi nadziejami i aspiracjami oraz daleko idącym entuzjazmem – wspomniał.

 

 

Celem wtorkowego spotkania w Belwederze było zarysowanie strategicznych kierunków działań dla rozwoju Polski w następnych dekadach, a także identyfikacja form wykorzystania potencjału polskich przedsiębiorców dla wzmocnienia pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej.

 

Uczestnicy debaty wskazywali, że w minionym 25-leciu Polska odniosła sukces gospodarczy, ale jesteśmy w momencie, w którym musimy odpowiedzieć na pytanie, jak zapewnić sobie kolejne lata wzrostu. Podkreślali, że w minionym ćwierćwieczu polska gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB i ma za sobą dwie dekady nieprzerwanego wzrostu. Mamy atuty, dzięki którym możemy rozpocząć nową fazę rozwoju, możemy dogonić najbardziej rozwinięte gospodarki Europy i zaistnieć na globalnym rynku. Możemy jednak wpaść w pułapkę tzw. średniego dochodu, w najlepszym wypadku dogonić Cypr, a nasza gospodarka będzie miała znaczenie jedynie regionalne.

 

- Polska jest obecnie ósmą gospodarką w UE, a pod względem realnego PKB na głowę mieszkańca (według parytetu siły nabywczej), o blisko połowę, bo z 32 do 60 proc. zmniejszyła dystans do krajów UE - mówili przedstawiciele globalnej firmy doradztwa strategicznego McKinsey&Company, która przygotowała raport "Polska 2025".

 

Jak podkreślili, Polska odnosiła sukcesy przede wszystkim dzięki dynamicznie rozwijającemu się eksportowi, silnemu popytowi wewnętrznemu, poprawie produktywności, bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (BIZ), napływowi pieniędzy z UE, wyżowi demograficznemu lat 80. i stabilnemu systemowi bankowemu. (inf. własna, PAP)

 

Poleć znajomemu