Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 11 grudnia 2014

Panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?"

  |   Panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" Panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" Panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" Panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" Panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" Panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" Panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?"

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbył się panel ekspercki „Jak skutecznie walczyć z oszustwami w VAT?" w ramach Forum Debaty Publicznej. Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman, przedstawiciele administracji podatkowej i skarbowej, przedsiębiorców, świata nauki, prawnicy, doradcy podatkowi, ekonomiści oraz przedstawiciele służb CBA, ABW, CBŚ, Komendy Głównej Policji.

 
Celem panelu była identyfikacja rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie skali nadużyć w VAT. W czasie spotkania uczestnicy dążyli do wypracowania odpowiedzi na pytania:
1.       Czy oszustwa w VAT można skutecznie ograniczać za pomocą rozwiązań prawnych?
2.       W jaki sposób usprawnić współpracę instytucjonalną w zakresie zmniejszenia skali oszustw w VAT?
3.       Analiza ryzyka podatkowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii szansą na zmniejszenie „luki” w VAT?
 
Wystąpienia wprowadzające wygłosili: Jacek Góra, Ministerstwo Finansów; dr Dagmara Dominik-Ogińska, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu; Paweł Kołodziejski, Prokuratora Okręgowa w Bydgoszczy; Roman Namysłowski, Crido Taxand; Tomasz Michalik, MDDP.                                                                                                                
 
Na lukę w VAT składa się wiele czynników, takich jak szara strefa, optymalizacja podatkowa, upadłość podatników, ale przede wszystkim wyłudzenia. Z problemem tym boryka się cała Unia Europejska.
 
Wyłudzenia w VAT stanowią duży problem dla państwa, a proponowane konkretne rozwiązania znacznie się od siebie różnią. Ponieważ VAT jest podatkiem zharmonizowanym, Polska musi stosować się do prawa UE. Odwrócony VAT nie jest uniwersalnym rozwiązaniem - przykłady branż w których zastosowano ten mechanizm pokazują, iż zadziałał doraźnie. Prawdopodobnie dlatego Niemcy czy Francja zrezygnowały z wprowadzenia odwróconego VAT dla wszystkich transakcji.
 
Zgodzono się, że w walce z oszustwami w VAT nie wystarczy sama kontrola skarbowa. Należy działać szybko, wręcz przeciwdziałać wyłudzeniom. Z drugiej strony społeczeństwu zależy na poczuciu sprawiedliwości poprzez ukaranie osób dowodzących tym procederem. Dlatego konieczna jest współpraca między aparatem skarbowym, sądowym oraz służbami mundurowymi. - skuteczna wymiana informacji i specjalistycznej wiedzy z organami ścigania (szkolenia funkcjonariuszy policji, ABW, prokuratorów i sędziów). Ogromne znaczenie ma też współpraca międzynarodowa.
 
Zauważono również, że państwo posiada ograniczone zasoby kadrowe (urzędników i funkcjonariuszy), którzy nie są w stanie skontrolować wszystkich transakcji. Stąd tak ważna jest właściwa analiza ryzyka podatkowego (centralizacja procesów analitycznych w oparciu o nowoczesne narzędzia). Z pomocą może przyjść również nowoczesna technologia np. system elektronicznych faktur czy też odpowiedni przepływ informacji pomiędzy instytucjami. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że tradycyjne metody (kontrole) powinny być bardziej efektywne niż odwrócony VAT, który posiada pewien negatywny wpływ na rynek wewnętrzny (tzw. efekt balona – przeniesienie do innego państwa członkowskiego).
 
W podsumowaniu, uczestnicy podkreślili, że w Polsce istnieje luka kompetencyjna i komunikacyjna. Potrzebne są szkolenia z punktu widzenia kontroli, argumentacji procesowej (dobór argumentów w uzasadnieniu). Z perspektywy organów ścigania – w Polsce brakuje działań operacyjno-rozpoznawczych (prewencyjnych). Problemem jest też brak centralnej jednostki kontroli w Polsce (jest taka np. we Francji).
 
Poleć znajomemu