| | |
A | A | A
Czwartek, 28 kwietnia 2011

Prezydent z przedstawicielami izb gospodarczych o konkurencyjności polskiego i europejskiego rynku

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami izb gospodarczych
Spotkanie prezydenta z przedstawicielami izb gospodarczych
Spotkanie prezydenta z przedstawicielami izb gospodarczych
- Konkurencyjność gospodarki jest podstawą sukcesu, szczególnie w erze globalizacji i intensywnej rywalizacji - powiedział prezydent Bronisław Komorowski, rozpoczynając w czwartek spotkanie z przedstawicielami bilateralnych izb gospodarczych działających w Polsce. Tematem rozmów była konkurencyjność rynku polskiego i europejskiego.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele trzynastu izb gospodarczych zrzeszonych w International Group of Chambers of Commerce. W swoim wystąpieniu prezydent przytoczył dane z Global Competitiveness Report 2010-11, według którego Polska pod względem konkurencyjności zajmuje 39. miejsce na 139 uwzględnionych państw, wykazując od kilku lat tendencję wzrostową – podczas ostatniego roku Polska przesunęła się o 7, a od 2008 roku o 14 pozycji. Podkreślił, iż spośród „wyrwanych z gospodarki centralnie planowanej” państw, Polska zajmuje trzecie miejsce - za Estonią i Czechami.

 

 

W opinii prezydenta to, że zagraniczni inwestorzy mogą działać na terenie naszego kraju w warunkach wolnego rynku to fragment wielkiej, dobrej, mądrej zmiany, która zaszła w Polsce. Podkreślił, że Polska, jako jedyny kraj w UE w roku 2009 uniknęła recesji, co potwierdza siłę i stabilność naszej gospodarki. Zwrócił on jednakże uwagę, że proces modernizacyjny w naszym kraju musi nadal trwać. Jako mocny krokiem w pożądaną stronę określił podpisaną niedawno ustawę deregulacyjną , która „pozwoli na pozostawienie w kieszeni obywatela i podmiotów gospodarczych 6 mld złotych”. Prezydent podkreślił, że Polska pozostaje otwarta na dzielenie się swoim dorobkiem, przytaczając przykład zapisu konstytucyjnego ograniczającego ryzyko zadłużenia i deficytu, określając go mianem „naszego towaru eksportowego”.

 

Bronisław Komorowski zwrócił uwagę, że jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji, która zacznie się 1 lipca, będzie integracja europejska jako źródło wzrostu gospodarczego. W jego opinii nie jest przypadkiem, że o konkurencyjności jako źródle wzrostu gospodarczego chętniej mówią kraje, które przeszły podobną drogę co Polska: od komunizmu do wolnego rynku. - To kraje byłego bloku komunistycznego czują najlepiej, że konkurencyjność jest niedającym się zastąpić mechanizmem, który przyspiesza rozwój - powiedział prezydent.

 

Mając na względzie pobudzanie aktywności podmiotów gospodarczych, prezydent zapowiedział nową edycję prezydenckiej nagrody gospodarczej – jej wręczenie planowane jest na 14 czerwca br. - Serdecznie zachęcam do współpracy w tym zakresie także wszystkie podmioty gospodarcze w Polsce, wszystkie organizacje skupiające przedsiębiorców, bo tak są ukształtowane nowe zasady, że jest możliwość stosunkowo łatwego zgłaszania kandydatur  - mówił.

 

Prezes organizacji International Group of Chambers, która gromadzi więcej niż 3000 inwestorów zagranicznych w Polsce, Cristiano Pinzauti, podkreślił, iż celem współpracy izb handlowych z polskimi władzami jest „przyspieszeniemodernizacji gospodarki Polski według modelu „e-society’’, i „gospodarki opartej na wiedzy”, nie zapominając też działalności czysto przemysłowej”. Podkreślił przy tym doskonałą jakość polskich pracowników, „od wyspecjalizowanych robotników do wysoko kwalifikowanych managerów”, co w połączeniu z zagranicznymi technologiami przyczyniło się do szybszego rozwoju  ekonomicznego i otworzenia się rynków międzynarodowych.

 

- Bardzo cieszymy się, iż jest Pan pierwszym Prezydentem, który zdecydował się stworzyć Forum Debaty Publicznej, gdzie w ramach Zespołu Gospodarka Konkurencyjnej Polski, przedstawiciele środowisk gospodarczych mogą uczestniczyć w wypracowywaniu propozycji zmian korzystnych dla polskiej gospodarki  – powiedział Pinzauti. Jego zdaniem jest to najlepszy dowód na to, że najwyższy autorytet w państwie docenia rolę przedsiębiorców w rozwoju społecznym i ekonomicznym.

Poleć znajomemu