Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 13 listopada 2014

Seminarium „Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego”

  |   Seminarium „Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego” Seminarium „Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego” Seminarium „Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego” Seminarium „Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego”

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium eksperckie „Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego”. Gospodarzem i moderatorem spotkania był Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

 

Celem seminarium było określenie, w jaki sposób energetyka obywatelska wpływa na lokalny rozwój gospodarczy. Wystąpienia wprowadzające przedstawili prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, dr hab. Mariusz Swora z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rafał Czyżewski Prezes Energa-Operator oraz dr hab. inż., prof. PP Tomasz Mróz z Politechniki Poznańskiej.
 
Jan Popczyk przedstawił pozytywny wpływ energetyki obywatelskiej na rozwój lokalny i bezpieczeństwo energetyczne. Wskazał potencjalne programy dla zmiany gospodarki energetycznej, a także możliwe technologie przełomowe oraz sposób organizacji i zarządzania systemem energetycznym, w tym opłat przesyłowych. Mariusz Swora określił wagę otoczenia regulacyjnego na dynamikę inwestycji w energetykę rozproszoną. Zidentyfikował rodzaje barier regulacyjnych, wskazując szanse z nich wynikające.
 
Jednocześnie podkreślił znaczenie spółdzielni energetycznych. Rafał Czyżewski omówił możliwości współpracy energetyki konwencjonalnej z energetyką obywatelską, a także konieczność nowych zasad bilansowania sieci i podziału kosztów. Zwrócił uwagę na problemy i korzyści energetyki obywatelskiej z perspektywy operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), a także przedstawił konieczność zmian systemu opłat sieciowych dla wsparcia rozwoju generacji rozproszonej, a także systemu opomiarowania. Tomasz Mróz przedstawił efektywność energetyczną jako źródło innowacyjnego rozwoju energetyki obywatelskiej. Wskazał najważniejsze wyzwania dla Polski, a także zaprezentował potencjał oszczędności energetycznej budynków.
 
Uczestnicy spotkania zgodzili się, że energetyka obywatelska jest szansą na gospodarczy rozwój lokalny. W trakcie dyskusji podkreślono konieczność dalszej poprawy efektywności energetycznej w sektorze energii. Szansą są środki z funduszy unijnych, w tym również środki, które będą dostępne w ramach unijnego funduszu modernizacyjnego opartego o specjalną pulę uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Uczestnicy seminarium wskazali, że konieczna jest współpraca pomiędzy wielkoskalową energetyką zawodową a energetyką obywatelską. W tym celu niezbędne są instrumenty ułatwiające współpracę oraz stabilne odpowiednie otoczenie regulacyjne. Wskazywano na innowacyjność rozwiązań technologicznych energetyki rozproszonej i ich wpływ na konkurencyjność gospodarki Polski.
 
W podsumowaniu podkreślono konieczność integracji energii elektrycznej, energii cieplnej oraz paliw transportowych. Energetyka obywatelska powinna opierać się na zasadzie powszechnego dostępu obywateli. Zgodzono się, że energetyka obywatelska może i powinna mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, ale powinny zostać spełnione pewne warunki. Konieczna jest poprawa mechanizmu planowania energetycznego oraz powiązania z planowaniem przestrzennym. Zaznaczono, że spośród czynników regulacyjnych wpływających na dynamikę inwestycji, istotny będzie kształt strategii Polityki energetycznej Polski. Niezbędne jest również, aby sektor publiczny reagował na zmieniające się dynamicznie uwarunkowania procesu rozwojowego, stwarzając jednocześnie stabilne regulacje prawne.
 
W spotkaniu uczestniczyli dr Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki; Marcin Korolec, Sekretarz Stanu, Ministerstwa Środowiska; prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, b. Minister Środowiska; Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Sejmowej podkomisji ds. energetyki; dr inż. Henryk Majchrzak, Prezes PSE oraz przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa i kluczowych spółek, inwestorów, mikroprzedsiębiorstw z sektora odnawialnych źródeł energii, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych zajmujących się sektorem energii.
Poleć znajomemu