Dodatkowe narzędzia

Harmonogram prac 2015 r.

Lp.
Temat Forum Debaty Publicznej
Data
Obszar Forum Debaty Publicznej

1.         

 

Debata „Jak zapewnić godziwe dochody na starość – rola dobrowolnych oszczędności emerytalnych”

Styczeń 2015

FDP „Solidarne społeczeństwo. Bezpieczna rodzina”

2.        

 

Debata „Rola samorządów w ochronie dziedzictwa narodowego”

Styczeń 2015

FDP "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwo Polski"

3.        

Debata „Język w służbie etyki”
Luty 2015

FDP "Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwo Polski"

4.        

 

Debata „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”

Marzec 2015

FDP „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”

Poleć znajomemu