| | |
A | A | A
Poniedziałek, 6 lutego 2012

FDP o organizmach zmodyfikowanych genetycznie

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński

„Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?” - to temat środowego Forum Debaty Publicznej. Spotkanie odbędzie się w środę o godz. 14 w Pałacu Prezydenckim. Dyskusję będzie można oglądać na żywo na stronie prezydent.pl.


Dzisiejsze standardy społeczeństwa demokratycznego wymagają nie tylko przestrzegania prawa, ale również konsultacji społecznych spraw o szczególnej wrażliwości. Bez wątpienia tematem wymagającym szerokiego dialogu społecznego jest wprowadzanie do rolnictwa i środowiska naturalnego organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Jak jest to ważne i trudne pokazała w ubiegłym roku dyskusja wywołana ustawą o nasiennictwie, potwierdzają to również wyniki badania opinii publicznej. Waga i złożoność zagadnienia wywołuje gorące emocje, raczej nie sprzyjające wspólnemu poszukiwaniu rozsądnych kompromisów. Forum Debaty Publicznej jest dobrym miejscem do rzeczowej, spokojnej rozmowy na ten niezwykle trudny temat.
 

Z jednej strony mamy obawy związane z trudnymi do przewidzenia skutkami uwolnienia do środowiska genetycznie zmodyfikowanych roślin. Z drugiej strony, takie uprawy w świecie są faktem i zajmują około 10% powierzchni użytków rolnych. Kilka odmian zmodyfikowanych genetycznie roślin już dziś jest dopuszczonych do uprawiania w Unii Europejskiej. Tych faktów nie możemy ignorować. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej.

 

 

 

Debatując o GMO nie można pomijać kwestii społecznych, ekonomicznych, politycznych czy kulturowych. Pamiętajmy, że biotechnologia (również GMO) mocno ingeruje w dotychczasowy model rolnictwa, gospodarki, życia społecznego, krajobraz obszarów wiejskich. Zmiany będą odczuwalne w sferze stosunków społecznych na wsi, pozarolniczych funkcji wsi, kultury wiejskiej czy w poziomie życia mieszkańców wsi. Czy chcemy takich zmian i czy jesteśmy na nie gotowi? Być może te pytania powinny stać się podstawą całościowej dyskusji o zaletach i wadach stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 

Dlatego też – pamiętając, że jesteśmy członkiem UE i obowiązuje nas prawo wspólnotowe, powinniśmy całościowo uregulować kwestię upraw roślin modyfikowanych genetycznie w Polsce i podjąć, biorąc pod uwagę ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i kulturowe konsekwencje, decyzję czy chcemy być krajem wolnym od GMO czy też dopuszczającym takie uprawy.

 

Podczas spotkania Forum chcielibyśmy wspólnie z uczestnikami wypracować odpowiedzi na następujące pytania:
 

1. Jakie będą - w perspektywie najbliższych 20-30 lat - ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje wprowadzenia do polskiego rolnictwa upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie, a jakie konsekwencje wprowadzenia zakazu ich uprawy?


2. Czy wprowadzenie do środowiska w Polsce roślin zmodyfikowanych genetycznie zagrozi bioróżnorodności?

 

3. Czy możliwa jest i na jakich zasadach koegzystencja wysokotowarowego rolnictwa z udziałem GMO i rolnictwa tradycyjnego oraz ekologicznego?

 

4. Czy, w związku z tym, że już obecnie składnikiem pasz wysokobiałkowych są rośliny genetycznie zmodyfikowane, możliwa jest produkcja zwierzęca z zakazem stosowania GMO jako składnika pasz?

 

Zobacz także materiały na Forum: http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/potencjal-obszarow-wiejskich-szansa-rozwoju-/materialy/

 

Poleć znajomemu