| | |
A | A | A
Wtorek, 12 czerwca 2012

W czwartek Forum Debaty Publicznej nt. polskiej wsi

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewcz   |   Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewcz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewcz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewcz

Raport "Polska Wieś  2012" prezentujący zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, edukacyjne, polityczne obszarów wiejskich będzie tematem czwartkowego Forum Debaty Publicznej. Dyskusję zapowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewcz.

 

Spotkanie, z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będzie transmitowane na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych od godz. 11.00.

 

Punktem wyjścia do debaty jest raport „Polska wieś 2012”. Od 2000 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przygotowuje raporty o stanie polskiej wsi, będące formą monitoringu najważniejszych przemian zachodzących na wsi i skutków polityki wspierającej rozwój obszarów wiejskich.

 

Raport „Polska wieś 2012” prezentuje zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, przyrodnicze, edukacyjne, polityczne, a także otoczenie instytucjonalne realizacji polityki wobec obszarów wiejskich oraz przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich. Ten obiektywny, przygotowany przez zespół znakomitych naukowców dokument, pozwala na porównanie i ocenę zmian dokonujących się na polskiej wsi na przestrzeni ostatnich lat.
 

Raport ma być podstawą szerokiej dyskusji nad stanem polskiej wsi i jej perspektywami. Do udziału w czwartkowym Forum zostało zaproszone szerokie grono osób związanych z wsią i rolnictwem (przedstawicieli administracji państwowej, parlamentarzystów, przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji pozarządowych działających w na rzecz wsi, samorządów) aby – na podstawie raportu „Polska Wieś 2012” - zastanowić się nad kierunkami rozwoju polskiej wsi w kolejnych latach.

 

Jeszcze przed obradami Forum, o godz. 10.00 odbędzie się konferencja prasowa autorów raportu.

 


Zobacz Program Forum Debaty Publicznej
Polska Wieś 2012

14 czerwca 2012 roku, godz. 11.00

 

godz. 11.00 Rozpoczęcie obrad Forum: wystąpienie Min. Dariusza Młotkiewicza – przywitanie Prezydenta RP i uczestników
 

godz. 11.04 Wystąpienia wprowadzające:
Monika Szymańska, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 

godz. 11.15 Wystąpienia uczestników przy stole, autorów raportu „Polska wieś 2012”:
prof. dr hab. Izasław Frenkel, Ludność wiejska
prof. dr hab. Walenty Poczta, Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Społeczności wiejskie: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój
dr Artur Bołtromiuk, Rozwój gospodarczy wsi a stan środowiska naturalnego – współzależności, konflikty i oddziaływania polityk
dr Monika Stanny, Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich
dr Iwona Nurzyńska, Obraz krajowej i unijnej polityki wobec obszarów wiejskich
prof. dr hab. Krystyna Szafraniec, Szanse życiowe wiejskiej młodzieży
Krzysztof Pankowski, Poglądy, sympatie i wybory polityczne mieszkańców wsi
 

godz. 11.40 Dyskusja nad przedstawioną problematyką, wypowiedzi uczestników Forum


godz. 12.25 Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

godz. 12.30 Przerwa
 

godz. 13.00 Dyskusja nad przedstawioną problematyką, wypowiedzi uczestników Forum


godz. 14.15 Refleksje uczestników przy stole, autorów raportu „Polska wieś 2012”
 

godz. 14.25 Podsumowanie dyskusji (prof. Jerzy Wilkin)
 

godz. 14.30 Zakończenie spotkania (Min. Olgierd Dziekoński)

 

A w konferencji, która odbędzie się przez obradami Forum wezmą udział: dr Krzysztof Mularczyk – Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, redaktorzy naukowi „Raportu o stanie wsi. Polska wieś 2012”: prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego) i dr Iwona Nurzyńska (Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) oraz autorzy raportu: prof. dr hab. Izasław Frenkel (Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) prof. dr hab. Walenty Poczta (Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Zakład Socjologii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), dr Artur Bołtromiuk (Zakład Integracji Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), dr Monika Stanny (Zakład Ekonomii Wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN) prof. dr hab. Krystyna Szafraniec (Zakład Socjologii Młodzieży i Edukacji, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), Krzysztof Pankowski (Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej).

 

 

Poleć znajomemu