| | |
A | A | A
Czwartek, 14 czerwca 2012

Dyskusja o raporcie „Polska wieś 2012”

  |   Dyskusja o raporcie „Polska wieś 2012” w ramach Forum Debaty Publicznej Dyskusja o raporcie „Polska wieś 2012” w ramach Forum Debaty Publicznej Dyskusja o raporcie „Polska wieś 2012” w ramach Forum Debaty Publicznej Dyskusja o raporcie „Polska wieś 2012” w ramach Forum Debaty Publicznej Dyskusja o raporcie „Polska wieś 2012” w ramach Forum Debaty Publicznej Konferencja prasowa przed rozpoczęciem Forum Debaty Publicznej

Prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że sytuacja opisana w raporcie „Polska wieś 2012” daje ogromną satysfakcję, jest wiele pozytywnych zmian, poprawia się poziom cywilizacyjny obszarów wiejskich, a polska wieś jest stosunkowo młoda.


W czwartek, z udziałem prezydenta, odbyło się spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej, a punktem wyjścia do dyskusji był przygotowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa raport „Polska wieś 2012”.
 

Dziękując za raport, prezydent zaznaczył, że wieś to jeden z kluczowych obszarów. - Jesteśmy społeczeństwem wrażliwym na to, co dzieje się na wsi – dodał. Raport, który stanowi fotografię sytuacji na wsi – uważa Bronisław Komorowski - powinien być czytany, jako raport po 8 latach członkostwa w UE i funkcjonowania Polski w obszarze wspólnej polityki rolnej.

 

- Opisana sytuacja musi powodować ogromną satysfakcję - ocenił. Wskazywał, że np. 50% ludności na wsi korzysta z Internetu, wzrosła też dochodowość. Zwracał uwagę na wszystkie parametry poprawiające poziom cywilizacyjny - od szkół po drogi i telefony.

Prezydent powiedział, że polska wieś - na tle wsi innych krajów europejskich - jest stosunkowo młoda. - Aczkolwiek - dodał - polska wieś staje się coraz mniej rolnicza, co też odpowiada trendom ogólnoeuropejskim. - A jednak Polska nie przestaje być mniej wiejską, bo trwa proces przenoszenia się z wielkich miast na wieś, co niesie nowe szanse, nowe wyzwania – zauważył.

 

W opinii Bronisława Komorowskiego, to dowód na to, że wieś polska uczestniczy w pewnym wyścigu wewnątrzkrajowym o to, gdzie się żyje lepiej, ciekawiej, może z lepszymi perspektywami, a może taniej. - Dziś ok. 60 % ludności wiejskiej nie ma żadnego związku z produkcją rolną, czy użytkowaniem ziemi rolniczej – zaznaczył.

 

- Akceptując myślenie o większej regionalizacji polityki wobec wsi polskiej – co wydaje się koniecznością – trzeba mieć ambicje zadawania pytań o to, jaki model wsi polskiej chcemy osiągnąć w przyszłości, jakie narzędzia chcemy do tego stosować i jaka jest efektywność wydawania środków, z punktu widzenia celu, jaki stawiamy przed całością Polski wiejskiej – mówił prezydent.

 

Bronisław Komorowski podkreślał znaczenie spraw wsi dla spraw ogólnopaństwowych, ogólnonarodowych. - Bez rozwiązywania istotnych problemów wsi polskiej nie da się rozwiązać wszystkich istotnych problemów, przed którymi stajemy w skali całego państwa – zaznaczył. Zdaniem prezydenta, bez szczerej i odważnej dyskusji nie posuniemy spraw Polski i polskiej wsi do przodu.
 

Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz rozpoczynając debatę powiedział, że raport, który ukazuje się od 2000 roku przedstawia najważniejsze przemiany zachodzące na obszarach wiejskich, a także skutki polityki wspierającej obszary wiejskie. – Ten raport pozwala na porównanie i ocenę dokonujących się zmian na polskiej wsi na przestrzeni ostatnich lat – zaznaczył.
 

Minister podkreślił, że raport „Polska wieś 2012” to przede wszystkim diagnoza, ale też wskazówka do dalszej realizacji polityki i dalszego kierunku zmian na obszarach wiejskich.
 

- Obraz polskiej wsi, jaki wyłania się z tegorocznego raportu jest raczej pozytywny, pokazuje jakie pozytywne przemiany dokonały się na polskiej wsi w ciągu ostatnich lat, jakiego tempa nabrały dzięki absorpcji środków unijnych – powiedziała Monika Szymańska, Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
 

Dodała, że polska wieś staje się atrakcyjnym miejscem do życia, ale jednocześnie raport wskazuje na nadal nierozwiązany problem bezrobocia, brak miejsc pracy, niewystarczające wykorzystanie siły roboczej na wsi. Pokazuje, że ludzie młodzi i wykształceni uciekają ze wsi.
 

Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa powiedziała też, że zamierzeniem redaktorów naukowych wydawanego od 2000 roku raportu było to, aby wydawnictwo miało charakter interdyscyplinarny i było nie tylko źródłem rzetelnych, kompleksowych informacji o stanie polskiego rolnictwa i polskiej wsi, ale przede wszystkim pokazywało tendencje i kierunki zmian na wsi.
 

Jak zaznaczyła, dzięki temu, że Fundacja wydaje raport systematycznie co dwa lata, a zespół ekspertów zaangażowanych w jego opracowanie jest w większości stały, zapewniona jest ciągłość obserwacji zjawisk, przemian zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

 

Przed rozpoczęciem Forum Debaty Publicznej odbyła się konferencja prasowa, podczas której został zaprezentowany raport "Polska wieś 2012".
 

Poleć znajomemu