Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 22 listopada 2012

FDP o rozwoju kierowanym przez lokalne społeczności

W piątek o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja w ramach Forum Debaty Publicznej zatytułowana „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”. Dyskusję zapowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Community-led local development - CLLD) to nowy instrument Unii Europejskiej, zaproponowany w projekcie rozporządzenia dotyczącego Wspólnych Ram Strategicznych. Jego celem jest wdrażanie części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, jakie mogą lub powinny być realizowane przez lokalne społeczności.

 

CLLD ma być kontynuacją i rozwinięciem podejścia LEADER, stosowanego obecnie w ramach WPR i zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych głównie od rybactwa, stosowanego obecnie w WPRyb.

 

Rozwój kierowany przez lokalne społeczności jest wielką szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych. Jednym ze sposobów przezwyciężenia wyzwań będzie ułatwianie realizacji zintegrowanych strategii rozwoju lokalnego w oparciu o doświadczenia programu LEADER. Aby dobrze wykorzystać stojącą przed nami szansę, trzeba zbudować system, który wyzwoli energię społeczną i nie skrępuje nowego instrumentu nadmiarem biurokracji.

 

Nad szansami, ale i zagrożeniami związanymi z tym nowym instrumentem debatować będą uczestnicy piątkowej konferencji.  Zaproszenie do udziału w dyskusji wystosowane zostało do europarlamentarzystów, przedstawicieli rządu, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów UE, parlamentarzystów, marszałków województw, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich.

 

Konferencja odbywająca się w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”, będzie transmitowana na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych od godz. 11.00.

 

 


„Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?”

Program spotkania


godz. 11.00 Rozpoczęcie obrad Forum – Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP


godz. 11.05 Wystąpienie wprowadzające – Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta RP
 

godz. 11.10 Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec CLLD i koordynacji wdrażania funduszy na poziomie lokalnym – Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego

godz. 11.25 Stan prac w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego nad krajowym systemem wdrożenia CLLD – Piotr Żuber, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

godz. 11.40 Oczekiwania i propozycje wobec CLLD Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

godz. 11.55 Stanowisko Komisji Europejskiej oraz aktualny stan prac nad projektami rozporządzeń związanych z CLLD – Christian Svanfeldt, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Rozwoju Miast, Komisja Europejska

godz. 12.10 Stanowisko Komitetu Regionów odnośnie CLLD – Krzysztof Hetman, Członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów, Marszałek Województwa Lubelskiego

 

godz. 12.25 Doświadczenia dotychczasowych partnerstw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – Wojciech Knieć, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 

godz. 12.33 Korzyści płynące z rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności – Anna Potok, Członek Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

godz. 12.40 Przerwa
 

godz. 13.10 Dyskusja nad przedstawioną problematyką, wypowiedzi uczestników Forum

godz. 14.40 Podsumowanie dyskusji – Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta RP
 

godz. 14.45 Zakończenie spotkania – Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

Poleć znajomemu