Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 listopada 2012

FDP: „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności”

  |   Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności Spotkanie w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej nt. rozwoju kierowanego przez lokalne społeczności

Rozwój kierowany przez lokalne społeczności będący szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych – to temat  Forum Debaty Publicznej, które odbyło się w piątek w Pałacu Prezydenckim.


Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński podkreślał, że  rozwój kierowany przez społeczności lokalne jest dobrym przykładem wykorzystywania wartości wypracowanych w obszarach wiejskich także w obszarach miejskich.

 

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie pt. Rozwój kierowany przez lokalne społeczności (CLLD). Jak wykorzystać nowe możliwości?
 

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Community-led local development - CLLD) to nowy instrument Unii Europejskiej, zaproponowany w projekcie rozporządzenia dotyczącego Wspólnych Ram Strategicznych. Jego celem jest wdrażanie części działań ukierunkowanych na rozwój lokalny, jakie mogą lub powinny być realizowane przez lokalne społeczności.

 

Minister Dziekoński podkreślał, że nowy kształt programu będzie mógł być realizowany również w ramach obszarów miejskich. Wskazywał, że umiejętność współpracy w mikro grupach niesie dobre przykłady do zastosowania w mieście.
 

Zdaniem ministra, należy dyskutować m.in. o tym w jaki sposób potrafimy uruchamiać mechanizmy współpracy lokalnej na rzecz polepszania swojego najbliższego środowiska.
 

Zaznaczył, że środki UE mają nam pomóc w uruchomieniu trwałych mechanizmów, które powinny na zawsze pozostać w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. - Powinniśmy myśleć, jak te środki pomnażać poprzez zaradność i skuteczność lokalnych komitetów, ale też przez trwałe wpisanie w mechanizmy funkcjonowania samorządu terytorialnego zdolności dzielenia się budżetem samorządowym na rzecz mikro lokalnych społeczności – powiedział Olgierd Dziekoński.
 

Uczestnicząca w debacie poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Rola Danuta Hübner wskazywała, że rola terytorium, miejsca będzie w nadchodzących latach rosła. - Musimy się zastanowić, jak najpełniej zorganizować mechanizmy oddolnego wzrostu , żeby one rzeczywiście działały efektywnie i skutecznie, aby uruchamiały też nowe czynniki rozwoju – oceniła. Jak dodała, w polityce europejskiej na lata 2007-2013 szukano już sposobu na mobilizację energii rozwojowej, która tkwi w społecznościach lokalnych. - Coś udało się rozpocząć – uważa Danuta Hübner.
 

Konferencja w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju” odbyła się z udziałem m.in.: europarlamentarzystów, przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnych grup działania.
 

Poleć znajomemu