| | |
A | A | A
Piątek, 24 maja 2013

FDP w Koninie o współpracy społeczności lokalnych

W sobotę w Koninie odbędzie się Forum Debaty Publicznej pt. Fundusz sołecki i odnowa wsi w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego. Praktyczne aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych. Dyskusję zapowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz.


W najbliższą sobotę i niedzielę w Koninie oraz w Licheniu odbędzie się konferencja „Wiejska Polska”, nad którą Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.


Po raz pierwszy w trakcie konferencji zostanie zorganizowane Forum Debaty Publicznej. Przedstawiciele parlamentu, samorządów województw, sołtysami i organizacjami pozarządowymi będą się zastanawiać, jak praktycznie wspierać współdziałanie i współpracę społeczności lokalnych. Zaprezentujemy dobre praktyki, które gromadzone są na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie spośród nich prezydent wybierze 28 maja laureatów Nagrody Obywatelskiej.


Dyskusję zapowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz. Zobacz materiały na Forum <<<<
 

 

 

 

Forum Debaty Publicznej
„Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”

25 maja 2013 roku

Temat Forum: Fundusz sołecki i odnowa wsi w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego. Praktyczne aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych.
Miejsce: Konin, Konferencja „Wiejska Polska”

Program:


godz. 14.45 Rozpoczęcie obrad Forum – Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

godz. 14.55 Rozwój kierowany przez społeczności lokalne – Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (5 min.)

godz. 15.00 Szanse i zagrożenia funduszu sołeckiego – Ireneusz Niewiarowski, Senator RP, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (5 min.)

godz. 15.05 Odnowa wsi w Polsce – Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski (5 min.)

godz. 15.10 Aktywizacja społeczności lokalnych na terenach popegeerowskich – Arkadiusz Żych, Dyrektor Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (5 min.)

godz. 15.15 Jak samorząd województwa może wspierać aktywność społeczności lokalnych? – Emilia Dunal, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (5 min.)

godz. 15.20 Rola ogólnopolskich organizacji pozarządowych we wspieraniu aktywności mieszkańców wsi – Marek Zagórski, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (5 min.)

godz. 15.25 Program Leader i LGD we wspieraniu aktywności mieszkańców wsi – Inga Demianiuk-Ozga, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina Baryczy” (5 min.)

godz. 15.30 Energia prosumencka - współpraca i współdziałanie – prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska (10 min.)
godz. 15.40 Prezentacja dobrych praktyk:
Sołectwo Zgierzynka, sołtys Renata Jędrzejczak (Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) (6 min.)
Gmina Prostki, wójt Bożena Bagan (program „Decydujmy Razem”) (6 min.)
Sołectwo Opypy, sołtys Maja Winiarska-Czajkowska (Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów) (6 min.)

godz. 16.00 Dyskusja nad przedstawioną problematyką, wypowiedzi uczestników Forum (po 2 min.)
godz. 16.25 Podsumowanie dyskusji przez prelegentów (po 2 min.)
godz. 16.40 Zakończenie spotkania – Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta RP (5 min.)

 

 

Poleć znajomemu