| | |
A | A | A
Wtorek, 25 czerwca 2013

FDP o konkurencyjności polskiej żywności

  |   Sekretarz Stanu w KPRP Dariusz Młotkiewicz Sekretarz Stanu w KPRP Dariusz Młotkiewicz

W środę godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej zatytułowane „Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?”.

 

Spotkanie będzie poświęcone gospodarce żywnościowej - sektorowi, który dobrze się rozwija i umacnia swoją pozycję konkurencyjną na rynku krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym, o czym świadczy chociażby wzrost eksportu w tej branży. Rośnie nadwyżka eksportu nad importem, a rolnictwo i cała gospodarka żywnościowa dobrze wykorzystują członkostwo w Unii Europejskiej.

 

Chcąc te pozytywne tendencje utrzymać w długiej perspektywie, należy świadomie kształtować warunki dla produkcji rolnej i przetwórstwa, w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie potencjału naszego kraju.

 

Spotkanie, które będzie transmitowane na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych od godz. 11.00, zapowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Dariusz Młotkiewicz.

 

 

Gospodarka żywnościowa to sektor czerpiący w dużej mierze z bogactwa tradycji polskiej żywności. Innowacyjny, a także stawiający z sukcesem czoła współczesności. Jest to sektor poszukujący nowych odpowiedzi na wyzwania jutra. Zasługuje on na większe zainteresowanie i docenienie. Natomiast dzisiaj szeroka opinia publiczna często dowiaduje się o przetwórstwie żywności w kontekście różnych nieprawidłowości, nie mając jednocześnie świadomości pozytywnych zmian, które już dokonały się w tej gałęzi gospodarki. Istnieje zatem potrzeba zaprezentowania kompleksowego spojrzenia na gospodarkę żywnościową, zarówno pod kątem tego co dobre i wartościowe, jak i tego co wymaga dalszej pracy.

 

W gronie praktyków z różnych branż, teoretyków i przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem, w Pałacu Prezydenckim odbędzie się dyskusja na temat czynników wpływających na konkurencyjność polskiej żywności. Będzie ona dotyczyła zarówno tych czynników, które ją wzmacniają, jak i tych, które konkurencyjność osłabiają. Szerokie i wieloaspektowe spojrzenie na gospodarkę żywnościową pozwoli lepiej dostrzec złożoność sytuacji i ułatwi znalezienie w przyszłości korzystnych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych sprzyjających dalszemu rozwojowi tej ważnej branży.

 

„Jak utrzymać konkurencyjność polskiej żywności?” - program debaty:


godz. 11.00  Rozpoczęcie obrad Forum – Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

godz. 11.05  Wystąpienie wprowadzające – Artur Łączyński, Dyrektor Departamentu Rolnictwa Głównego Urzędu Statystycznego

 

godz. 11.13  Dyskusja nad przedstawioną problematyką, wypowiedzi uczestników Forum


godz. 12.30 Dyskusja, w której obserwatorzy debaty mają prawo do pojedynczego głosu

 

godz. 13.15  Podsumowanie dyskusji przez uczestników Forum


godz. 13.45  Zakończenie spotkania – Andrzej Hałasiewicz, Kancelaria Prezydenta RP.

 

  

Poleć znajomemu