| | |
A | A | A
Sobota, 5 lipca 2014

W Koninie o roli kobiet wiejskich w społecznościach lokalnych

  |   Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych”

W sobotę w Koninie odbyło się Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” z udziałem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

 

Podczas swojego wystąpienia Anna Komorowska zwracała uwagę, że coraz więcej kobiet angażuje się w życie społeczne swoich wsi. Podkreślała, że rolą prawdziwego lidera jest przekonywanie innych ludzi do współpracy i działania. - Rosnąca – także na wsi - liczba organizacji pozarządowych pokazuje, że w Polakach jest masa inicjatyw, które coraz bardziej się wyzwalają i dają nam wiele satysfakcji – mówiła Anna Komorowska.

 

Dyskutantkami podczas obrad Forum były sołtyski, przedstawicielka organizacji pozarządowej, członkini Izby Rolniczej, nauczycielka. W prezentacjach i wystąpieniach podkreślały rolę kobiet na terenach wiejskich, prezentowały osiągnięcia swoje i swoich społeczności lokalnych. Dzieliły się z zebranymi swoimi problemami i przeszkodami, jakie napotykają w pracy.

 

Małżonka Prezydenta RP zauważyła, że z ich wypowiedzi widać, że nie traktują przeszkód jako problemy, lecz jako wyzwania na przyszłość.

 

Największymi problemami, jakie stoją przed wiejskimi kobietami w opinii dyskutantek jest walka z ukrytym bezrobociem oraz zatrzymanie młodych na wsi. Jednym ze sposobów rozwiązania problemów mogą być wiejskie przedszkola oraz szkoły, które w obliczu likwidacji powinny być przejmowane przez lokalne stowarzyszenia, a także tworzenie miejsc pracy w lokalnych środowiskach.

 

Forum Debaty Publicznej „Kobieta wiejska między tradycją a nowoczesnością. Rola kobiet w społecznościach lokalnych” odbyło się w ramach konferencji „Wiejska Polska” zorganizowanej w Koninie przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

 

W spotkaniu uczestniczył minister Dariusz Młotkiewicz.

 

Poleć znajomemu