Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 26 sierpnia 2014

„Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”

  |   Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” Forum Debaty Publicznej pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”

Pytania o ład krajobrazowy w kontekście wykorzystywania źródeł energii odnawialnej w Polsce zadawali we wtorek w Pałacu Prezydenckim uczestnicy debaty pt. „Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu” zorganizowanej w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”.

 

Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński. Uczestniczyli w niej także Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz i Sławomir Rybicki oraz minister Maciej Klimczak, a także parlamentarzyści. Jako paneliści głos zabrali Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Podczas dyskusji omawiano raport Najwyższej Izby Kontroli, Lokalizacja i Budowa Lądowych Farm Wiatrowych. Informacja o wynikach kontroli, który zaprezentował Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

 

Debata dotyczyła następujących zagadnień:

  • Krajobraz i źródła energii odnawialnej – wartości nie do pogodzenia?
  • Jaka jest rola i odpowiedzialność samorządów za ład w krajobrazie?
  • Jak wpływać na ład krajobrazowy?
 

Według Krzysztofa Kwiatkowskiego Izba przebadała wybrane gminy pod kątem zasad, jakimi kierowały się przy rozwoju energetyki wiatrowej. Izba badała m.in. kryterium wyboru lokalizacji farm wiatrowych, ich oddziaływanie na życie mieszkańców gmin i na dewastację krajobrazu. Kwiatkowski zaznaczył, że wobec braku szczegółowych podstaw prawnych, na jakich opiera się działanie farm wiatrowych, NIK mogła formułować tylko ogólne oceny.

 

Krzysztof Kwiatkowski podkreślał, że NIK negatywnie oceniła proces powstawania farm wiatrowych w Polsce, choć nie ma zastrzeżeń do potrzeby rozwoju energetyki wiatrowej. Izba wykryła, że organy samorządowe nie w pełni przestrzegały ograniczeń w budowie farm wiatrowych, żadna z badanych gmin nie zdecydowała się np. na referendum w sprawie budowy na jej terenie wiatraków, a argumenty przeciwników nie były uwzględniane. Ponadto - mówił - w ponad 30 proc. gmin elektrownie wiatrowe były lokalizowane na gruntach należących do wójtów, burmistrzów, urzędników gminnych lub ich rodzin. - Sytuacja taka nosi znamiona konfliktu interesów i stwarza zagrożenia występowania zjawisk o charakterze korupcyjnym - powiedział prezes NIK.

 

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński wyraził nadzieję, że da się pogodzić energetykę odnawialną, ochronę krajobrazu i interes mieszkańców gmin. Trzeba tylko - przekonywał - znaleźć odpowiednią metodę. Metoda ta - zaznaczył - powinna uwzględniać takie elementy jak przekazanie instrumentów ochrony krajobrazu na wyższy poziom niż gminny, a także zasadę, że elektrownie wiatrowe mogą powstawać tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. (inf. własna, PAP)

 

Poleć znajomemu