| | |
A | A | A
Wtorek, 29 listopada 2011

Minister Dziekoński zapowiada debatę o gospodarce wodnej

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński   |   Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński

- Gospodarka wodna. Rola samorządu terytorialnego i użytkowników gruntów w przeciwdziałaniu podtopieniom i niedoborom wody – to temat środowego spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej. 

 

Dyskusja będzie dotyczyła m.in. zarządzania użytkowaniem i zabudową terenów w kontekście przeciwdziałania powodziom i łagodzenia skutków suszy, a także roli administracji rządowej, samorządowej i obywateli w ochronie przeciwpowodziowej.

 

Relację ze spotkania w Pałacu Prezydenckim będzie można oglądać na żywo na stronie prezydent.pl.

 

Forum Debaty Publicznej zapowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.

 

 

Woda to jeden z najważniejszych czynników decydujących o losie człowieka. Zdaniem FAO jest to czynnik, który w najwyższym stopniu ogranicza wzrost produkcji żywności na świecie. Wyzwaniem jest taka gospodarka wodą, aby łagodzić jej niedobory w okresach i w miejscach gdzie jej brakuje. Trzeba też ograniczać skutki zalań i podtopień.
 

Wodą szersza opinia publiczna zajmuje się w zasadzie w przypadkach powodzi, czy w okresach intensywnych opadów wywołujących liczne podtopienia. Zdaniem części ekspertów, obydwa zjawiska (podtopienia i niedobory) mogą się nasilać w wyniku zmian klimatycznych. Oznacza to, że problem będzie narastał.


Trzeba szukać pewnej równowagi i racjonalizować system gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Różne organy państwa mają tu do odegrania swoją rolę, ministerstwo środowiska, zarządy gospodarki wodnej, zarządy województw, powiaty – ale również gminy, i obywatele. Szczególna rola przypada leśnikom i rolnikom.
 

System nawodnień, odwodnień i melioracji powinien być całością. Obywatele mają prawo do ochrony, ale mają też swoje obowiązki jako właściciele, czy użytkownicy gruntów. By te obowiązki mogli spełniać – muszą funkcjonować w spójnym systemie planowania, zarządzania i funkcjonowania. System ten wymaga regulacji i mamy nadzieję, że środowisko reprezentujące instytucje i organizacje zaangażowane w ten proces, może rozwiązania temu służące wypracować.

 

Poleć znajomemu