| | |
A | A | A
Poniedziałek, 9 maja 2011

Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych

Zespół do spraw samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezydenta RP pracuje nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. W jego pracach uwzględniane są stanowiska, uwagi i opinie, zgłoszone podczas konsultacji społecznych, które przeprowadził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, oraz uwagi i wnioski nadesłane do Kancelarii Prezydenta RP.


Minister Olgierd Dziekoński przeprowadził konsultacje społeczne w dniach 11 - 20 kwietnia 2011 roku W spotkaniach, które odbyły się w Białymstoku, Szczecinie, Kielcach, Gliwicach, Opolu, Poznaniu, Bydgoszczy oraz w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i organizacji obywatelskich, funkcjonujących w sferze oddziaływania tych ośrodków miejskich. Współorganizatorami spotkań byli: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Podczas konsultacji społecznych minister Dziekoński przedstawił założenia do projektu ustawy, opracowanego w zespole doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem dotychczasowych konsultacji społecznych w ramach Forum Debaty Publicznej. Podmioty uczestniczące w konsultacjach przedstawiły natomiast swoje oceny i uwagi. Każdemu spotkaniu towarzyszyła dyskusja oraz briefing prasowy ministra Dziekońskiego.

 

Poleć znajomemu