| | |
A | A | A
Piątek, 22 lipca 2011

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP

Zespół do spraw samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezydenta RP, w skład którego wchodzą Doradcy Prezydenta RP: prof. Michał Kulesza, prof. Jerzy Regulski, prof. Paweł Swianiewicz oraz dr Jarosław Neneman, zakończył prace nad projektem ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

Wnioski, uwagi, opinie i propozycje rozwiązań dotyczące projektu ustawy zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, były przedmiotem analizy zespołu ds. samorządu terytorialnego i pozwoliły na opracowanie projektu ustawy, który uwzględnił zarówno zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej, w tym przypadku organizacji pozarządowych, jak i możliwości realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Poniżej projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw po konsultacjach społecznych, sprawozdanie z konsultacji społecznych wraz wykazem zgłoszonych uwag do projektu ustawy (wersja z 25 marca 2011 roku) oraz listą instytucji i osób, które nadesłały stanowiska do projektu ustawy.

 

Poleć znajomemu