| | |
A | A | A
Środa, 31 sierpnia 2011

Spotkanie ministra Olgierda Dziekońskiego z Andrzejem Porawskim

31 sierpnia br. Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, przyjął Andrzeja Porawskiego, Sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Dyrektora Biura Związku Miast Polskich na cyklicznym spotkaniu po posiedzeniu Komisji Wspólnej.


Andrzej Porawski poinformował o rezultatach posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego:
W posiedzeniu Komisji po raz pierwszy wziął udział Włodzimierz Karpiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zastąpił Tomasza Siemoniaka powołanego na Ministra Obrony Narodowej.


W trakcie posiedzenia wypracowano wspólne stanowisko do ponad 50 rządowych projektów rozporządzeń i projektu ustawy.


Strona samorządowa negatywnie odniosła się do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” i towarzyszącego programowi projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Zdaniem strony samorządowej niewłaściwe jest zmniejszenie z 50% do 30% dotacji celowej na dofinansowanie budowy dróg ze strony budżetu państwa. Stanowisko strony samorządowej o celowości podtrzymania dotychczasowych zasad finansowania zostanie przedstawione na posiedzeniu Rady Ministrów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


W związku z podpisaną przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, omówiono w trakcie spotkania konieczność rozpoczęcia prac nad uruchomieniem systemu monitorowania wydatków na realizację zadań ustawowych przez samorządy, celem zapewnienia w ustawie budżetowej odpowiednich środków.
 

Poleć znajomemu