| | |
A | A | A
Środa, 30 listopada 2011

Spotkanie Olgierda Dziekońskiego z Sekretarzem KWRiST

30 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie ministra Olgierda Dziekońskiego z Andrzejem Porawskim, Sekretarzem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich, po posiedzeniu Komisji Wspólnej.

 

Sekretarz KWRiST przekazał informacje o efektach posiedzenia Komisji, w trakcie którego osiągnięto porozumienie w większości spraw. Strona samorządowa odmówiła zaopiniowania trzech projektów rozporządzeń z uwagi na brak środków finansowych na ich realizację.

 

W dwóch przypadkach odmowa zaopiniowania dotyczy rozporządzeń związanych z wykonaniem Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast trzecia uwaga dotyczy algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Strona samorządowa podkreśliła, że ma zastrzeżenia wobec od lat niewystarczającej kwoty tej subwencji, jak również wskazała na fakt, że nie ma żadnego wpływu na wynagrodzenia nauczycieli, które są regulowane przepisami ustaw uzgadnianych pomiędzy stroną rządową a związkami zawodowymi. W związku z powyższym samorządy wskazały, że obowiązek wypłacania pensji nauczycielom powinno w takiej sytuacji przejąć państwo.

 

Poleć znajomemu