| | |
A | A | A
Wtorek, 16 kwietnia 2013

FDP o dialogu w społecznościach lokalnych

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński

"Dialog na rzecz lokalnego rozwoju" - to temat Forum Debaty Publicznej organizowanego w środę w Pałacu Prezydenckim. Celem debaty z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych jest dyskusja nad założeniami „Kanonu lokalnych konsultacji społecznych”. Dyskusję zapowiada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński.


Dialog społeczny, pomiędzy mieszkańcami, władzami samorządowymi, przedsiębiorcami i wszystkimi organizacjami lokalnymi i stanowi podstawę samorządności i zaangażowania obywatelskiego. Jego istotą jest wymiana informacji i poglądów, poszukiwanie tego co łączy i kształtowanie wspólnych działań dla osiągnięcia wspólnych celów.


Zaproszeni goście będą dyskutowali o tym, jak przekonać wszystkich zainteresowanych, że właściwy dialog jest warunkiem wspólnego sukcesu, że warto współpracować i wspólnie rozwiązywać nawet kontrowersyjne problemy. Będą również szukali odpowiedzi m.in. na pytania: jak dotrzeć do opinii „milczącej” większości mieszkańców, którzy nie uczestniczą w konsultacjach; jakie mogą być formy wielostronnego dialogu łączącego różne środowiska lokalne.

 

Forum Debaty Publicznej jest organizowane we współpracy z partnerami projektu „Decydujmy Razem”.
 

Zobacz także: Konsultacje społeczne tematem Forum Debaty Publicznej Prezydent powołał Kapitułę Nagrody Obywatelskiej Dyskusja, która odbędzie się w ramach FDP „Samorząd Terytorialny dla Polski” będzie transmitowana na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych kontach prezydenta na portalach społecznościowych.

 

 

 

Program konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd Terytorialny dla Polski”
Dialog na rzecz lokalnego rozwoju
 

12:00 – 12:05 Otwarcie – Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w KPRP
 

12:05 – 12:10 Wprowadzenie: Dialog dla Rozwoju – prof. Jerzy Regulski, Doradca Prezydenta RP
 

12:10 – 12:20 Wymogi sprawnego zarządzania. Wnioski z doświadczeń zarządzania korporacyjnego – prof. Krzysztof Obłój, Doradca Prezydenta RP
 

12:20 – 12:30 Dialog lokalny w świetle wymogów funduszy unijnych – Piotr Żuber, radca generalny, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 

12:30 - 12:35 Wnioski dla lokalnego dialogu wynikające z doświadczeń pracy nad Kodeksem Konsultacji – Jan Jakub Wygnański, Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
 

12:35 – 12:45 Dialog dla Rozwoju: Założenia Kanonu Konsultacji Lokalnych – dr Grzegorz Makowski
 

12:45 – 13:05 Uwagi do założeń

 

- Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
- Sławomir Kopacz, Wójt Gminy Bieliny
- Anna Tomulewicz, Dyrektor Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Droga"

- Edward Szywała, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich
 

13:05 – 13:20 Nowatorskie praktyki komunikacji społecznej
 

- Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni
- Danuta Wesołowska Naczelnik Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Urząd Miasta Opola
- Karol Burek, Wójt Gminy Rzeczniów
 

13:20 – 14:30 Dyskusja
 

14:30 – 14:35 Podsumowanie
 

Forum Debaty Publicznej jest organizowane we współpracy z partnerami projektu „Decydujmy Razem".
 

 

Poleć znajomemu