Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 8 grudnia 2014

Seminarium eksperckie o wyborach samorządowych

  |   Seminarium eksperckie na temat wniosków po wyborach samorządowych Seminarium eksperckie na temat wniosków po wyborach samorządowych Seminarium eksperckie na temat wniosków po wyborach samorządowych Seminarium eksperckie na temat wniosków po wyborach samorządowych Seminarium eksperckie na temat wniosków po wyborach samorządowych Seminarium eksperckie na temat wniosków po wyborach samorządowych Seminarium eksperckie na temat wniosków po wyborach samorządowych Seminarium eksperckie na temat wniosków po wyborach samorządowych

W poniedziałek 8 grudnia br. odbyło się w Kancelarii Prezydenta RP seminarium eksperckie w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski”  - Wybory samorządowe w 2010 i 2014 roku – praktyczne doświadczenia.

 

Zaproszeni goście przedstawiciele świata nauki, eksperci, komisarze wyborczy członkowie obwodowych komisji wyborczych oraz praktycy samorządowi szukali odpowiedzi na pytania: dlaczego w ostatnich wyborach samorządowych było tak dużo głosów nieważnych i dlaczego wzrosła w porównaniu do wyborów z lat 2002 – 2010 liczba wznoszonych protestów.

 

W spotkaniu z udziałem Prezydenta RP uczestniczyli także Zastępca Szefa Kancelarii Sławomir Rybicki, Sekretarze Stanu: Olgierd Dziekoński i Krzysztof Łaszkiewicz oraz prof. Paweł Swianiewicz, Doradca Prezydenta RP.


Dyskusję poprzedziły wystąpienia prof. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pt.  „Wielkość nieważnych głosów w wyborach samorządowych w odniesieniu do rodzaju JST - usytuowanie w Polsce”, dr. Adama Gendźwiłła z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Zachowania wyborcze – hipotezy” oraz Henryka Komisarskiego, Komisarza Wyborczego w Poznaniu pt. „Skala i charakter wnoszonych protestów”.
 

Podsumowując dyskusję sekretarz stanu w KPRP Olgierd Dziekoński stwierdził, że jest kilka kwestii, które są ważne w kontekście wyborów samorządowych w 2014 roku, ale także tych, które organizowane będą w najbliższych latach. Po pierwsze - prowadzenie po każdych wyborach badań i pokrycie ich kosztów przez Państwową Komisję Wyborczą. Po drugie – zastanowienie się nad profesjonalizacją komisji wyborczych z uwzględnieniem np. większej liczby szkoleń, zwracaniem uwagi na poziom wykształcenia czy wiek komisarzy.
 

Inną kwestią, o której dyskutowano, jest zmiana formuły wyborów – likwidacja progów wyborczych w wyborach do sejmików wojewódzkich, czy zmniejszenie liczby radnych w małych gminach. Zastanawiano się nad oddzieleniem wyborów i przeprowadzeniem ich w dwóch terminach: oddzielnie głosowania do sejmików wojewódzkich i powiatów oraz do samorządów gmin. Dyskutanci jednogłośnie stwierdzili, że formuła broszurek była niewłaściwa i należałoby wycofać się z takiego trybu głosowania.


Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania zostanie wkrótce przekazane Państwowej Komisji Wyborczej. W Kancelarii trwają także prace nad zmianami w ustawie Kodeks wyborczy.

Poleć znajomemu