Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 października 2013

Debata: „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?”

W czwartek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się debata z udziałem Pary Prezydenckiej „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?”.

 

Zaproszeni ekonomiści, demografowie i politycy społeczni będą dyskutować o rekomendacjach Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP i szukać odpowiedzi na pytanie jak najlepiej inwestować w przyszłość Polski i jej odnowę demograficzną. Zobacz także: "Polityka rodzinna strategicznym zadaniem dla Polski"


W przekonaniu Prezydenta RP dobra inwestycja w politykę rodzinną jest jednym ze strategicznych wyzwań Polski. Zmiany demograficzne będą oddziaływać na możliwości rozwoju ekonomicznego naszego kraju. Mimo, że Polacy deklarują, że chcą mieć co najmniej dwoje dzieci, to nie realizują tych zamierzeń. Drogą do zmniejszenia rozdźwięku pomiędzy marzeniami Polaków o rodzinie, a rzeczywistością jest usuwanie barier, które powodują odkładanie decyzji rodzicielskich lub całkowitą z nich rezygnację.
 

Polska potrzebuje inwestycji w politykę rodzinną, aby pozytywnie oddziaływać na wzrost dzietności, który zapewni stabilność gospodarki w przyszłości i bezpieczeństwo społeczeństwa, obywateli i ich rodzin. Aby inwestycja ta przyniosła oczekiwane efekty musi być konsekwentna, długofalowa i opierać się na konsensusie różnych środowisk. Dlatego Prezydent RP zaprasza do dyskusji wokół Programu Polityki Rodzinnej „Dobry Klimat dla Rodziny”, który może być fundamentem trwałej i przewidywalnej dla rodzin polityki rodzinnej.
 

Zaproszeni paneliści i goście będą dyskutować o tym, w jaki sposób wzrost dzietności może przyczyniać się do rozwoju ekonomicznego oraz o kluczowych kierunkach polityki rodzinnej ukierunkowanych na odnowę demograficzną. 

 

Konferencja będzie transmitowana online na stronie www.prezydent.pl

 

POLITYKA RODZINNA: WYDATEK CZY INWESTYCJA?
Pałac Prezydencki, 10 października 2013 roku, godz. 12.30
 

godz. 12.30 Powitanie gości
Wystąpienie Prezydenta Bronisława Komorowskiego

 

Prezentacja Programu „Dobry Klimat dla Rodziny”
Irena Wóycicka, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 

godz. 13.00 Panel ekonomistów
Prowadzenie: Robert Stanilewicz


Henryka Bochniarz, Konfederacja Lewiatan
Jerzy Hausner, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Stanisław Kluza, Szkoła Główna Handlowa
Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa
Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Marek Okólski, Uniwersytet Warszawski
Ryszard Petru, Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Maciej Żukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


godz. 14.00 Dyskusja – komentarze i pytania
 

godz. 14.50 Podsumowanie dyskusji
Irena Wóycicka
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

Poleć znajomemu