Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 10 października 2013

„Odnowa demograficzna to strategiczne wyzwanie”

  |   Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?” Debata „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?”

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że strategicznym wyzwaniem jest przeciwdziałanie trwającemu i pogłębiającemu się kryzysowi demograficznemu. Zaznaczył, że ważnym punktem widzenia jest wpływ kryzysu demograficznego na sytuację ekonomiczną Polski.


W Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP oraz jego Małżonki, a także ekonomistów, demografów i polityków społecznych została zorganizowana debata pt. „Polityka rodzinna: wydatek czy inwestycja?”.
 

- Dla nas jednym ze strategicznych wyzwań jest to, co wiąże się z trwającym, pogłębiającym się kryzysem demograficznym, ze spadkiem liczby urodzeń, szukamy wspólnym wysiłkiem różnych dróg wiodących do przełamania tego zjawiska – mówił prezydent.  Jak wskazywał, Polacy deklarują, że chcą mieć więcej dzieci niż mają w rzeczywistości. Zdaniem Bronisława Komorowskiego  można zmniejszyć różnice między preferencjami a rzeczywistością poprzez usuwanie barier, które powodują, że młodzi Polacy odkładają decyzje rodzicielskie lub całkowicie z nich rezygnują.
 

Prezydent zwrócił uwagę, że na problem kryzysu demograficznego można patrzeć z różnych stron. - Warto spojrzeć także z punktu widzenia ekonomii, gospodarki. Co to oznacza dzisiaj i co będzie oznaczało w przyszłości, jeśli nie uda się przełamać trwającego, pogłębiającego się kryzysu demograficznego. Co to będzie oznaczało dla polskiej i europejskiej ekonomii, dla przyszłości bezpieczeństwa gospodarczego i podstaw egzystencji przyszłych pokoleń polskich i europejskich - powiedział.
 

Bronisław Komorowski dziękował za gotowość uczestniczenia w tej dyskusji także uznanych autorytetów ekonomicznych. Przekonywał też, że należy korzystać z doświadczeń krajów, które powstrzymały degradację demograficzną.
 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka przedstawiła założenia i rekomendacje zawarte w Programie Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Zaznaczyła, że jego głównym celem jest odnowa demograficzna, która spowoduje trwały wzrost dzietności w naszym kraju. Podkreśliła, że chodzi nie tyle o zachęcanie ludzi, by mieli więcej dzieci, ale o usuwanie barier, aby ci, którzy chcą mieć dużą rodzinę, mogli się na to zdecydować bez obaw. Minister Wóycicka dodała, że program stawia przede wszystkim na wzmocnienie finansowej i mieszkaniowej samodzielności rodzin, a także ma ułatwiać godzenie wychowywania dzieci z pracą zawodową.

 

Ekonomiści biorący udział w debacie podkreślali, że gospodarkę budują ludzie. Dlatego też ważne jest nie tylko stwarzanie przyjaznego środowiska ekonomicznego do zakładania rodzin i podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka, lecz także inwestowanie w kapitał ludzki jakim są dzieci. To właśnie w rodzinach kapitał ludzki uzyskuje największą wartość, która buduje gospodarkę. Wysoki poziom edukacji to także inwestycja w jakość kapitału ludzkiego, szczególnie istotna w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu technologicznym i niezbędna w budowie gospodarki opartej na wiedzy.

 

Poleć znajomemu