Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 15 stycznia 2014

"System edukacji potrzebuje stabilności"

  |   Forum Debaty Publicznej pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości" zorganozoowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości" zorganozoowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości" zorganozoowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości" zorganozoowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości" zorganozoowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości" zorganozoowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości" zorganozoowane w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości" zorganozoowane w Pałacu Prezydenckim

Polski system edukacji nie potrzebuje żadnych radykalnych zmian. Potrzebuje stabilności i doskonalenia - powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski do uczestników Forum Debaty Publicznej. W środę w Pałacu Prezydenckim zostało zorganizowane spotkanie pt. „Edukacja – wyzwania przyszłości. Jak zaspokoić aspiracje i nie zmarnować potencjału pokolenia wiedzy”. Wzięli w nim udział eksperci ze świata nauki, administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele organizacji społecznych i inne osoby związane z oświatą.

 

Prezydent w nagraniu wyemitowanym na początku debaty powiedział, że system edukacji potrzebuje bacznego monitorowania tendencji rysujących się w innych krajach europejskich. Ocenił, że nie ma żadnych przesłanek do ciągłego straszenia perspektywą burzenia polskiej reformy edukacyjnej, ciągłego zmieniania fundamentów i ścian nośnych budowli.

 

Bronisław Komorowski jest zdania, że radykalne zmiany mogą tylko zaszkodzić likwidując czy po prostu ograniczając źródła obecnego sukcesu, o którym świadczą m.in. wyniki badań PISA.
 

Zaznaczył również, że powinniśmy nasze dotychczasowe osiągnięcia stale konfrontować z aspiracjami, z rosnącym potencjałem, ale i z problemami polskiej młodzieży. Wskazywał na ważne tematy, m.in.: jak zapewnić większą efektywność edukacji z punktu widzenia obecnego i przyszłego rynku pracy;  jak uczynić szkolnictwo zawodowe skuteczniejszym i atrakcyjniejszym; jak wyrównywać szanse młodych ludzi; jak wzmacniać nauczycieli. 

 

 

Prezydent zwrócił uwagę, że z okazji przypadającego w tym roku 25-lecia odzyskania wolności będą dokonywane podsumowania i oceny osiągnięć.  - Jednym z ważnych obszarów współdecydującym o tempie i głębokości zmian była i jest szeroko pojęta edukacja. Wiemy również doskonale, że myśląc o przyszłości, o dalszej modernizacji kraju, o zwiększeniu szans dzisiejszego młodego pokolenia i pokoleń przyszłych - w następnych 25 latach naszej polskiej wolności - musimy myśleć o ciągłym doskonaleniu narodowego systemu edukacyjnego - podkreślił.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że szanse młodego pokolenia, szanse naszego dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego zależą w istotnej mierze od jakości edukacji.  - Dzisiaj patrząc wstecz możemy powiedzieć z satysfakcją, że polska edukacja zdała egzamin w niełatwym procesie przemian, że mamy nie tylko zdolną młodzież, ale i system edukacji potrafi wykorzystać potencjał młodego pokolenia - powiedział Prezydent RP dodając, że pokazują to zwłaszcza wyniki ostatnich badań PISA. 

Poleć znajomemu