Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 19 grudnia 2014

"Ruchy migracyjne trzeba ująć w określone ramy"

  |   Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych” Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”

Ruchy migracyjne, przyjazdy do Polski powinno się ujmować w określone ramy, tak, aby to zjawisko przynosiło jak największe korzyści i jak najmniejsze ryzyko oraz wyzwania – uważa Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

Prezydent uczestniczył w piątek w Belwederze w dyskusji w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych”. Debata została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych.
 

Zdaniem Prezydenta, rosnąca liczba migrantów przyjeżdżających do Polski to efekty zmian ustrojowych i coraz lepszej sytuacji ekonomicznej państwa. - Dzisiaj, w sytuacji coraz szybszego rozwoju gospodarczego Polski i w ramach wspólnoty świata zachodniego, niewątpliwie coraz więcej osób będzie myślało, żeby do Polski przyjechać - powiedział Bronisław Komorowski. - Rosnąca atrakcyjność Polski to nie tylko dodatkowe atuty w postaci potencjału osób przyjeżdżających, ale także określone problemy. Trzeba w porę się z nimi zmierzyć po to, aby migracje nie zamieniały się w polityczne czy ekonomiczne kataklizmy - podkreślał Bronisław Komorowski.

 
W ocenie prezydenta warto widzieć w ruchach migracyjnych zjawisko naturalne, występujące zawsze, ale w różnych sytuacjach przynoszące różne skutki.  - Ważne jest jednoczesne prowadzenie świadomej pracy na różnych poziomach państwa i społeczeństwa. Trzeba starać się regulować w sposób racjonalny strumieniem imigrantów, którzy do naszego kraju przybywają i przybywać będą – uważa prezydent.


W jego opinii, należy tak oddziaływać na strumień imigrantów, aby jak najlepiej mógł funkcjonować w naszym kraju także na zasadzie integrowania się ze społeczeństwem polskim w wymiarze nie tylko jednego, ale i następnych pokoleń.


Bronisław Komorowski podkreślił, że bardzo ważne jest oddziaływanie na społeczeństwo polskie tak, aby nie tylko rozumiało naturę zjawisk i było przygotowane na odmienności oraz różnorodności kulturowe, ale również świadomie uczestniczyło w pewnym naturalnym procesie wspomagania integracji w Polsce.  - Jest sprawą zasadniczą również takie sterowanie procesami imigracyjnymi, aby pomagały one, jako element dodatkowy, w rozwiązywaniu problemów rynku pracy, a nie tworzyły te problemy – powiedział Prezydent.

 

Zwrócił uwagę na fakt, że kraje, które nie zadbały o to, mają poważne problemy. Chodzi o "narastające tendencje niechęci do obcych jako konkurentów na rynku pracy". - Warto o tym pamiętać, aby tego zjawiska uniknąć. To jest groźne zjawisko budujące postawy ksenofobiczne. To jest wywoływanie napięć i emocji – podkreślił.


Prezydent pozytywnie ocenił obowiązujące od maja zliberalizowane przepisy ustawy o cudzoziemcach. - Jest to ustawa idąca w dobrą stronę i rozwiązująca parę bardzo ważnych problemów. Wydaje mi się, że skala zjawiska będzie na tyle narastała, że powinniśmy już dzisiaj myśleć w większym stopniu (...) nad tym, aby przybysze po dotarciu do Polski, nie tylko czuli się lepiej, ale również łatwiej się integrowali i funkcjonowali w Polsce – mówił Bronisław Komorowski.


Dodał, że na razie nie grozi nam "apokaliptyczna wizja" zmasowanych przyjazdów cudzoziemców do Polski. - Takiego zjawiska dzisiaj nie ma, bo nie wydarzyła się żadna katastrofa w pobliżu Polski - ekonomiczna, polityczna, typu wojskowego - która wywołałaby masowy ruch. Mamy czas na spokojną pracę zarówno nad postawami społeczeństwa polskiego, jak i regulacjami prawnymi oraz budowaniem mechanizmów integracji przybyszów szukających tutaj swojego trwałego miejsca do życia - mówił.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk mówił o efektach i wyzwaniach związanych z realizacją polityki migracyjnej państwa.


Przewodniczący Zespołu do spraw rozwiązań w zakresie migracji i polityki migracyjnej przy Kancelarii Prezydenta RP Maciej Duszczyk wskazywał na problemy imigracji, emigracji i migracji powrotnych oraz możliwości wykorzystania tych zjawisk dla rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski.


18 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Migranta, ustanowiony przez ONZ w 2000 roku, w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów. Tego dnia, w 1990 r., weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin.


W debacie wzięli udział Szef KPRP Jacek Michałowski i minister Irena Wóycicka. (inf. własna, PAP)

Poleć znajomemu