| | |
A | A | A
Poniedziałek, 30 czerwca 2014

Seminarium nt. partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium "Dialog obywatelski i realizacja zasady partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie". 
Wtorek, 6 maja 2014

Seminarium nt. roli rad działalności pożytku publicznego

W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego”. Uczestnicy seminarium prezentowali doświadczenia związane z procesem powoływania oraz funkcjonowania rad. 
Poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Spotkanie Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych

W Pałacu Prezydenckim przy udziale ministra Olgierda Dziekońskiego odbyło się 28 kwietnia spotkanie Komitetu Honorowego Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych wraz z ekspertami i uczestnikami Porozumienia. 
Środa, 3 lipca 2013

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce   <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ncY7S6OqtoU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

W Pałacu Prezydenckim odbyła się w środę konferencja organizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny”, podczas której podpisano Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. 
Wtorek, 2 lipca 2013

Inauguracja Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych

W środę o godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja inaugurująca powołanie Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. Obejrzyj zapowiedź Krzysztofa Króla. 
Środa, 26 września 2012

Szef KPRP o roli organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe pełnią ogromną rolę w demokratycznym społeczeństwie; są ważnym elementem społeczeństwa obywatelskiego - podkreślał Szef KPRP Jacek Michałowski i zapewnił, że prezydent wspiera zmiany, które ułatwią działalność tych organizacji. 
Wtorek, 25 września 2012

FDP: Organizacje obywatelskie w Polsce – zapowiedź

Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec
„Organizacje obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wyzwania na przyszłość” to temat środowej konferencji w ramach Forum Debaty Publicznej, na którą zaprasza Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec. Obejrzyj wideo. 
Czwartek, 2 sierpnia 2012

FDP: Zmiany regulacji dot. zbiórek publicznych

Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim
W czwartek w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny” odbyło się spotkanie dotyczące zmian regulacji w zakresie zbiórek publicznych. 
123  
Poleć znajomemu