| | |
A | A | A
Poniedziałek, 10 stycznia 2011

Prezydent interesuje się partnerstwem i dialogiem

Posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego   |   Posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego Posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego Posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego Posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego Posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego Posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego

W dniu 10 stycznia na zaproszenie pana Henryka Wujca, Doradcy Prezydenta RP. ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, w Kancelarii Prezydenta odbyło się XIII posiedzenie Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, działającej przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

W spotkaniu uczestniczyli Henryk Wujec, Grażyna Melanowicz i Danuta Stołecka z Kancelarii Prezydenta oraz członkowie GRSO z ramienia organizacji społecznych, pozarządowych oraz administracji rządowej ( lista w załączeniu). Ponadto zaproszenie do udziału w posiedzeniu przyjęły przedstawicielki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Departamentu Mecentatu Państwa: Dyrektor dr Zina Jarmoszuk i Wicedyrektor Magdalena Kopczyńska-Zych, jak również ekspert MKiDzN Tomasz Schimanek.

Tematy dyskusji:
- rola partnerów społeczno-ekonomicznych w komitetach monitorujących programy operacyjne 2007-2013,
- sposób pracy nad projektem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego,
- uwagi Grupy roboczej do V raportu kohezyjnego Komisji Europejskiej i do przyszłości polityki spójności,
- przygotowanie międzynarodowej konferencji dotyczącej partnerstwa i II spotkania regionalnego w ramach Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa, powołanej przez KK NSRO w czerwcu 2010 r.

Spotkanie zaowocowało żywą debatą i deklaracją stałego zainteresowania przedmiotową problematyką ze strony Kancelarii Prezydenta. Partnerstwo w komitetach monitorujących ma bowiem ważny potencjał społeczny, zaś jego realny wymiar zależy od wszystkich uczestników tego procesu, nie tylko od zaangażowania się partnerów społeczno-ekonomicznych.

Bliższe informacje na temat GRSO znajdują się na stronie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, prowadzącej sekretariat Grupy (http://www.ofop.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=106:grso-cao&catid=35:sprawozdania-z-pracy-kk&Itemid=81)
 

Poleć znajomemu