| | |
A | A | A
Wtorek, 25 września 2012

FDP: Organizacje obywatelskie w Polsce – zapowiedź

Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec

„Organizacje obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wyzwania na przyszłość” to temat debaty, która z udziałem ekspertów i przedstawicieli Kancelarii Prezydenta odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny”.

 

- Ideałem państwa, w którym chcielibyśmy żyć jest państwo obywatelskie, służebne w stosunku do obywateli , w którym to obywatele czują się gospodarzami i decydują o tym, jak realizować swoje działania – uważa Doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, który poprowadzi dyskusję. Podkreśla, że debata pomoże określić program i wizję rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Rok 2012 obfituje w wyniki nowych badań poświęconych sytuacji tego sektora w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Skłaniają one do refleksji i podjęcia próby odpowiedzi na pytania o potrzeby, trendy i niezbędne kierunki przyszłych zmian w ramach trzeciego sektora.

 

 

Spotkanie będzie transmitowane na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

 

Program Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie - kapitał społeczny"

 

26 września 2012 roku

 

Prowadzenie: Henryk Wujec – Doradca Prezydenta RP
 

14:30 — 14.45    Otwarcie debaty Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP

 

14:45 — 15.25    Prezentacje wyników badań poświęconych kondycji organizacji obywatelskich

 

Moderator: Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP

  •  dr Agnieszka Rymsza, Fundacja Synapsis / Instytut Spraw Publicznych — Kondycja sektora pozarządowego w Polsce w latach 2004-2011 w świetle badań USAID NGO Sustainability Index — 10 min.
  • dr Grzegorz Makowski, Instytut Spraw Publicznych — Polskie organizacje na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Czego brakuje nam najbardziej? — 10 min.
  • dr Sławomir Nałęcz, Karolina Goś-Wójcicka, Główny Urząd Statystyczny — Stowarzyszenia, podobne organizacje społeczne i fundacje w epoce funduszy strukturalnych i 1% — 10 min. •   Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor — Sektor niejednorodny: różne zasoby, różne sposoby działania, różne bariery. Prezentacja wstępnych wyników badania „Kondycja Sektora 2012" — 10 min.
  • Krzysztof Więckiewicz, Departament Pożytku Publicznego MPiPS — Zasady i formy współpracy władzy publicznej z sektorem w świetle wyników monitoringu funkcjonowania UoDPPiW — 10 min.

15:25 — 16.00   Jak poprawić sytuację organizacji obywatelskich w Polsce? — Dyskusja

 

Moderator: Zbigniew Wejcman, Sieć SPLOT
 

16:00 — 16.10    Nowy okres programowanie funduszy unijnych — nowa szansa dla organizacji obywatelskich? — prezentacja postulatów

Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

16:10 — 16.40    Komentarz przedstawicieli rządu

16:40 — 16.50    Podsumowanie debaty

16:50    Zakończenie debaty

Poleć znajomemu