| | |
A | A | A
Wtorek, 6 maja 2014

Seminarium nt. roli rad działalności pożytku publicznego

  |   Seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego” Seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego” Seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego” Seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego” Seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego” Seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego” Seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego”

W Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium „Rady działalności pożytku publicznego jako przestrzeń do prowadzenia dialogu obywatelskiego”.

 

Seminarium zorganizowane zostało przez Zespół ds. Rozwiązań w zakresie Finansowania Działalności Społecznej i Obywatelskiej we współpracy z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego powołaną przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uczestnikami seminarium byli reprezentujący organizacje pozarządowe i władze samorządowe przedstawiciele Rad Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) w samorządach szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego.

 

- Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r. umożliwiła tworzenie rad na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. Obecnie niespełna 5% jednostek samorządu terytorialnego utworzyło RDPP – mówił Piotr Masłowski prezentując podstawowe informacje o działalności rad.

 

Uczestnicy seminarium prezentowali dotychczasowe doświadczenia związane z procesem powoływania oraz funkcjonowania rad. Podczas dyskusji szukano odpowiedzi na pytania, czy RDPP powinny być tworzone w każdym samorządzie oraz co jest niezbędne, aby RDPP spełniała swoją funkcję przestrzeni do prowadzenia efektywnego dialogu obywatelskiego?

 

Seminarium było pierwszym z cyklu organizowanych spotkań w KPRP pt. "Jak poprawić jakość dialogu w Polsce?".

 

Poniżej dokument prezentujący podsumowanie dyskusji o roli rad pożytku publicznego.
 

Poleć znajomemu