| | |
A | A | A
Środa, 6 kwietnia 2011

FDP: Nieodpłatna pomoc prawna

Forum Debaty Publicznej w Belwederze
Forum Debaty Publicznej w Belwederze
Forum Debaty Publicznej w Belwederze
Forum Debaty Publicznej w Belwederze

- Całe środowiska, najczęściej najbiedniejsze, mają utrudniony dostęp do pomocy prawnej. By to zmienić, trzeba systemowych rozwiązań - uważa prezydent Bronisław Komorowski. W środę w Belwederze prezydent wziął udział w dyskusji na ten temat w ramach Forum Debaty Publicznej.

 

Spotkanie było zatytułowane "Dostęp obywateli do pozasądowej nieodpłatnej pomocy prawnej - potrzeba rozwiązań systemowych". Była to kolejna dyskusja w ramach Forum Debaty Publicznej, pierwsza w cyklu "Sprawne i służebne państwo".

 

- Wszyscy czujemy, iż jest poważnym problemem w Polsce istnienie całych środowisk, całych grup społecznych, które mają utrudniony dostęp do porady prawnej, do wiedzy prawnej, także do informacji prawnej. Najczęściej to dotyka osób najsłabszych w sensie ekonomicznym i społecznym- powiedział prezydent, otwierając debatę.

 

- Uważam, że system nieodpłatnej pomocy prawnej powinien zapewniać i umożliwić trwałość funkcjonowania poprzez ustawowe uregulowanie sposobu finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej - podkreślił prezydent, dodając, że gdzieś muszą się znaleźć jakieś pieniądze, aby obywatele uzyskali pomoc prawną.

 

W opinii prezydenta z bezpłatnej pomocy prawnej powinny móc korzystać przede wszystkim osoby o niskim statusie materialnym oraz w szczególnych sytuacjach życiowych. Wśród tych ostatnich wymienił niektóre kategorie osób niepełnosprawnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych i ofiary przemocy w rodzinie. Opowiedział się też za objęciem nieodpłatną pomocą prawną uchodźców przybywających do Polski.

 

Jak mówił prezydent, wszystkie te osoby powinny mieć prawo do bezpłatnej pomocy prawnej w postaci porady lub opinii prawnej. – A także - chciałoby się - reprezentacji przez adwokata, radcę prawnego, radcę podatkowego w postępowaniu sądowym oraz postępowaniu przed organami władzy publicznej – dodał Bronisław Komorowski.

 

W spotkaniu w Belwederze uczestniczyli m.in. prezydenccy ministrowie i doradcy, prawnicy, posłowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych i eksperci.

 

Łukasz Bojarski z Instytutu Prawa i Społeczeństwa zwracał uwagę na potrzebę ujednolicenia całego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej zarówno pozasądowej, jak i przed sądami, gdzie obecnie jest pięć procedur uzyskiwania pomocy prawnej. Trzon regulacji - zadaniem Bojarskiego - powinien zostać uchwalony w jednym akcie prawnym, ustawie o pomocy prawnej. Według niego najpilniejszym zadaniem jest jednak stworzenie systemu pomocy prawnej pozasądowej, bowiem paradoksalnie, dzięki implementacji unijnej dyrektywy, w Polsce prawo do takiej pomocy mają tylko obywatele krajów UE, a Polacy - jedynie w innych państwach unijnych.

 

Sędzia Jacek Czaja z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podkreślał, że Polska jest jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie jeszcze nie wprowadzono rozwiązań instytucjonalnych dot. pomocy prawnej dla najuboższych. Tymczasem - zaznaczył Czaja - brak dostępu do pomocy prawnej dla sporej części społeczeństwa oznacza w istocie brak dostępu do prawa.

 

Natomiast adwokat Eligiusz Krześniak zawracał uwagę na przykład Holandii, gdzie prawo do nieodpłatnej albo częściowo odpłatnej pomocy prawnej jest zapisane w konstytucji, a system takiej pomocy jest uważany za wzorcowy. Jak mówił, o tym, czy dany system bezpłatnej pomocy prawnej jest uważany za skuteczny, decydują m.in.: zasięg społeczny (ile osób kwalifikuje się do skorzystania z systemu), zasięg geograficzny (gdzie pomoc prawna jest dostępna, szczególnie chodzi o małe miejscowości), stopień zbiurokratyzowania (ile przeszkód trzeba pokonać, by uzyskać pierwszą poradę w sprawie) oraz elastyczność i ciągła ewolucja rozwiązań.

 

Do końca czerwca Kancelaria Prezydenta planuje zorganizować jeszcze 12 posiedzeń Forum Debaty Publicznej. Mają być dyskutowane m.in. takie tematy jak: wyzwania systemu emerytalnego; polityczne i gospodarcze aspekty europejskiej integracji walutowej - perspektywy dla Polski; system stanowienia prawa; społeczeństwo informacyjne "Siećpospolita". (PAP, inf. własna)

 

Poleć znajomemu