| | |
A | A | A
Poniedziałek, 16 kwietnia 2012

I seminarium eksperckie "System pomocy prawnej"

System pomocy prawnej - I seminarium eksperckie   |   System pomocy prawnej - I seminarium eksperckie System pomocy prawnej - I seminarium eksperckie System pomocy prawnej - I seminarium eksperckie

16 kwietnia 2012 roku odbyło się I seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej ,,Sprawne i służebne państwo” poświęcone dostępowi do nieodpłatnej informacji i pomocy prawnej. Seminarium otworzyło cykl spotkań, których celem jest przeanalizowanie dotychczasowych rozwiązań i prób całościowej regulacji, dobrych praktyk stosowanych w innych państwach i – finalnie - wypracowanie rekomendacji odnośnie podstaw systemowych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia eksperckie: Ireny Wolińskiej i Tomasza Schimanka. W spotkaniu udział wzięli ponadto: Olgierd Dziekoński (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP ), Henryk Wujec (Doradca Prezydenta RP), Jacek Czaja (Naczelny Sąd Administracyjny), Zygmunt Niewiadomski (SGH), Grzegorz Wiaderek (Instytut Prawa i Społeczeństwa), Łukasz Bojarski (Krajowa Rada Sądownictwa), Maciej Bobrowicz (Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych), Ewa Stompor–Nowicka (Sekretarz KRRP), Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych), Aleksandra Iwanowska (Dyrektor Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych), Jarosław Zbieranek (Instytut Spraw Publicznych), Artur Pietryka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Jan Winczorek (Wydział Prawa i Administracji UW), Eligiusz Krześniak (Kancelaria Adwokacka), Wojciech Brochowicz (Kancelaria Adwokacka), Michał Pruszyński (Sekretarz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego), Małgorzata Rothert (Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie), Barbara Błońska (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), Bartosz Sowier (Dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka), Magdalena Kopczyńska–Zych (Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departementu Pożytku Publicznego MPiPS) oraz Iwona Kujawa (Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości).

 

Uczestnicy dyskusji starali się odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: jakie są cechy i potrzeby osób, którym ma służyć system bezpłatnej pomocy prawnej oraz jakie są uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne systemu pomocy prawnej. Ponadto zwrócili uwagę na czynniki wpływające na organizację poradnictwa, główne koszty świadczenia pomocy prawnej oraz zasady finansowania działalności poradniczej.

 

Poleć znajomemu