Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 maja 2012

FDP o roli i miejscu prokuratury w systemie prawnym

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz

„Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego” – to temat spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo”.


Debata, która odbędzie się w środę w Belwederze będzie transmitowana na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

 

- Prezydent stoi na stanowisku, że dla sprawnego funkcjonowania państwa i właściwej ochrony praw obywateli, dobrze działające organy ścigania są niezbędne – podkreśla Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz.
 

Zapraszając do udziału w debacie zarówno wybitnych teoretyków Prawa jak i przedstawicieli środowiska prokuratorskiego, prezydent chciałby stworzyć płaszczyznę do wielokierunkowej, merytorycznej dyskusji nad przyszłością prokuratury.


 

Poleć znajomemu