| | |
A | A | A
Wtorek, 18 września 2012

II seminarium eksperckie "System pomocy prawnej"

II seminarium eksperckie – System pomocy prawnej   |   II seminarium eksperckie – System pomocy prawnej II seminarium eksperckie – System pomocy prawnej II seminarium eksperckie – System pomocy prawnej II seminarium eksperckie – System pomocy prawnej II seminarium eksperckie – System pomocy prawnej

II seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej ,,Sprawne i służebne państwo” poświęcone dostępowi do informacji i pomocy prawnej odbyło się 18 września br. W trakcie spotkania zaproszeni goście mieli możliwość przeanalizowania szczegółowych rozwiązań prawnych zawartych w dotychczasowych projektach regulacyjnych dotyczących pomocy prawnej. Propozycje zawarte w tworzonych od 2005 do 2011 roku projektach ustaw i założeń do ustaw były ujmowane w różny, często zupełnie odmienny sposób. Aby zdiagnozować słabe i mocne strony wspomnianych projektów, na początku spotkania miały miejsce dwie prezentacje eksperckie- pierwsza autorstwa Łukasza Bojarskiego obejmowała swoja treścią projekty z lat 2005 i 2007, druga przygotowana przez Jakuba Michalskiego dotyczyła lat 2008 - 2011. Po referatach wprowadzających przeprowadzono dyskusję, w trakcie której - odnosząc się do wcześniejszych propozycji - starano się wskazać te, które warto wykorzystać w pracach nad modelem systemu pomocy prawnej dostosowanym do obecnych potrzeb.


W spotkaniu udział wzięli ponadto: Olgierd Dziekoński (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP), Krzysztof Łaszkiewicz (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP), Jacek Czaja (Naczelny Sąd Administracyjny), Grzegorz Wiaderek (Prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa), Barbara Błońska (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), Maciej Bobrowicz (Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych), Prof. Paweł Chmielnicki (Redaktor Naczelny Przeglądu Prawa Publicznego), Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych), Waldemar Florczak (Uniwersytet Łódzki), Barbara Grabowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Lech Jeziorny (Niepokonani 2012), Renata Koźlicka-Glińska (Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), Jacek Krawczyk (Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji), Eligiusz Krześniak (Kancelaria Adwokacka), Jerzy Książek (Niepokonani 2012), Iwona Kujawa (Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości), Urszula Kulisiewicz (Stowarzyszenie Absolwentów KSAP), Agnieszka Lipińska (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Marian Liwo (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Sylwester Pieckowski (Przewodniczący Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości), Mikołaj Pietrzak (Przewodniczący Komisji Praw Człowieka działającej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), Michał Pruszyński (Sekretarz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego), Małgorzata Rothert (Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie), Bartosz Sowier (Dyrektor Gabinetu Rzecznika Praw Dziecka), Ewa Stompor–Nowicka (Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych), mec. Krzysztof Strzyżewski, prokurator Tomasz Szafrański (Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości), Tomasz Szydłowski (Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych), Jolanta Turczynowicz-Kieryłło (Prezes Zarządu Akademii de Virion – Fundacja), Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej), Małgorzata Zaborowska (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
 

Poleć znajomemu