| | |
A | A | A
Środa, 3 października 2012

FDP na temat koniecznych zmian w polityce karnej

  |   Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof H. Łaszkiewicz

„Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza”  - to temat czwartkowego Forum Debaty Publicznej, które odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. 

 

Spotkanie w ramach FDP „Sprawne i służebne państwo” będzie transmitowane na stronie www.prezydent.pl i na oficjalnych profilach Prezydenta RP na portalach społecznościowych.

 

Debata ma rozpocząć dyskusję o koniecznych zmianach w polityce karnej w Polsce - zapowiedział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.  Zaznaczył, że  propozycje nowych rozwiązań w polityce karnej powinny zmierzać do zmniejszenia liczby więźniów w Polsce, poprzez ograniczenie prymatu kary bezwzględnego pozbawiania wolności na rzecz poszerzania możliwości kar nieizolacyjnych oraz środków probacji i sprawiedliwości naprawczej, w tym wykonywania przez skazanych kary w formie pracy nieodpłatnej na cele społeczne.

 

 

Program Debaty:

 

11.00 Początek debaty, powitanie gości


11.05 Wystąpienie Ministra Sprawiedliwości
 

11.10 Wprowadzenie do tematyki debaty - przedstawienie prelegentów i ogólna prezentacja zakresów merytorycznych referatów
 

11.15 Prezentacja podstawowych danych statystycznych dotyczących orzecznictwa sądów w świetle struktury orzeczeń oraz wykonywania kar i środków karnych - gen. Paweł Nasiłowski
 

11.20 Społeczny i prawny wymiar kar nieizolacyjnych i probacji. Ograniczenia systemowe i społeczne - dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, Uniwersytet Jagielloński


11.30 Porównawcza analiza ekonomiczna systemów kar nieizolacyjnych i probacji w relacji do kary pozbawienia wolności – dr Joanna Felczak, Szkoła Główna Handlowa


11.40 System kar nieizolacyjnych i probacji w Danii – jako przykład jednego z najbardziej pragmatycznych systemów europejskich - William Rentzmann, Dyrektor Generalny Duńskiego Urzędu Więziennictwa i Probacji


12.00 Duńskie organizacje pozarządowe i samorządy terytorialne w realizacji środków probacji – Margareta Kepińska–Jakobsen, Dyrektor Programowy Duńskiego Komitetu Helsińskiego
 

12.10 Nieodpłatna praca więźniów i skazanych jako dobro świadczone na rzecz potrzebujących – współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi w wykonaniu kar i środków karnych – ks. dr Piotr Krakowiak, Krajowy Duszpasterz Hospicjów
 

12.20 Współpraca organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w wykonywaniu orzeczeń realizowanych w warunkach wolnościowych – Tomasz Sadowski, Prezes Fundacji „Barka”
 

12.30 Przerwa


13.00 Debata

 

  • „Praca nieodpłatna więźniów jako istotna część nowoczesnego systemu penitencjarnego oraz ważny element realizacji sprawiedliwości naprawczej” – gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
  • „Zadania kuratorskiej służby sadowej w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i nieodpłatnej pracy skazanych” – Krzysztof Gierszyński, Zastępca Kuratora Okręgowego w Słupsku
  • „Rekomendowane kierunki zmian systemowych w polityce prawnokarnej upowszechniającej udział środków probacji i kar nieizolacyjnych w strukturze orzeczeń oraz zwiększających ich efektywność” – prof. dr hab. Andrzej Zol
  • Wystąpienia uczestników debaty


14.25 Zakończenie debaty

 

Poleć znajomemu