| | |
A | A | A
Czwartek, 4 października 2012

FDP o nowym wymiarze polityki karnej

  |   Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza” Spotkanie w ramach FDP pt.: "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza”

O nowym wymiarze polityki karnej i upowszechnianiu kar nieizolacyjnych dyskutowali w czwartek w Pałacu Prezydenckim uczestnicy Forum Debaty Publicznej.

 

Otwierając dyskusję, Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski powiedział, że ten temat jest żywy w Kancelarii od początku pracy.  Minister powołując się na swoje wcześniejsze doświadczenia zawodowe podkreślał, że o wiele lepiej jest działać profilaktycznie, działać wychowawczo niż karać, zamykać i izolować. Jak ocenił Jacek Michałowski, to, że jako społeczeństwo stosujemy karę więzienia, nie wynika z naszej siły, ale w pewnym sensie z naszej bezradności, słabości.

 

Spotkanie w ramach FDP „Sprawne i służebne państwo” zatytułowano:  "Nowy wymiar polityki karnej - upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza". Dyskusję prowadził Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

 

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wyraził przekonanie, że Forum otworzy społeczny dialog do realizacji celu, który łączy chyba wszystkich - chodzi o upowszechnianie kar nieizolacyjnych i rozwój systemu probacji. Podkreślił, że wszyscy są zgodni, że każde przestępstwo jest naruszeniem ustalonego w drodze konsensusu społecznego porządku prawnego, jest złem wyrządzonym osobie pokrzywdzonej, ale również jest naruszeniem ładu społecznego.

 

Zdaniem ministra, zaostrzanie systemu kar jest drogą w ślepą uliczkę. - Będę przeciwstawiał się i presji politycznej i czasami opinii publicznej, mediów, aby w reakcji na jakieś doraźne wydarzenia wprowadzać incydentalne zmiany do kodeksu karnego, zmiany służące zaostrzaniu tych kar - powiedział. Podkreślił jednocześnie, że spokojny namysł nad kształtem kodeksu karnego jest potrzebny.

 

O systemie kar nieizolacyjnych i probacji w Danii  mówił podczas spotkania William Rentzmann, Dyrektor Generalny Duńskiego Urzędu Więziennictwa i Probacji. Wspomniał, że w Danii, podobnie jak w innych krajach, nastąpił wzrost przestępczości, ale udało się utrzymać w zdecydowanej większości kary nieizolacyjne (probację) względem liczby osób skazanych na więzienie. Jak mówił , dominują kary grzywny. 

 

Zapowiadając debatę, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Hubert Łaszkiewicz powiedział, że ma ona rozpocząć dyskusję o koniecznych zmianach w polityce karnej w Polsce. Zaznaczył, że propozycje nowych rozwiązań w polityce karnej powinny zmierzać do zmniejszenia liczby więźniów w Polsce, poprzez ograniczenie prymatu kary bezwzględnego pozbawiania wolności na rzecz poszerzania możliwości kar nieizolacyjnych oraz środków probacji i sprawiedliwości naprawczej, w tym wykonywania przez skazanych kary w formie pracy nieodpłatnej na cele społeczne.

 

 

Poleć znajomemu