| | |
A | A | A
Środa, 28 listopada 2012

IV seminarium eksperckie "System pomocy prawnej"

  |   IV seminarium eksperckie "System pomocy prawnej" IV seminarium eksperckie "System pomocy prawnej" IV seminarium eksperckie "System pomocy prawnej" IV seminarium eksperckie "System pomocy prawnej"

W środę 28 listopada Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz otworzył IV seminarium eksperckie poświęcone ubezpieczeniom na wypadek konieczności skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego w kontekście tworzenia systemu przesądowej pomocy prawnej. Minister zwrócił uwagę, że w dotychczasowej dyskusji temat ten był sygnalizowany, ale wymaga głębszej analizy.


Uczestnicy dyskusji, moderowanej przez pana Grzegorza Wiaderka (Prezesa Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa), mieli możliwość wysłuchania referatu wprowadzającego przygotowanego przez reprezentantów Polskiej Izby Ubezpieczeń: pana Andrzeja Maciążka – Wiceprezesa PIU i Panią Hannę Karwat-Ratajczak – Radcę Prawnego PIU.


Prezentacja wprowadzająca do dyskusji obejmowała zarówno temat ubezpieczenia ochrony prawnej na rynku polskim jak i europejskim z uwzględnieniem danych dotyczących: zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i składki, odszkodowań, szkodowości, wyłączeń, sposobu pokrywania kosztów pomocy, itd.


W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Barbara Błońska (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), Łukasz Bojarski (Członek Zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa), Magdalena Borowiak (Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy), Rudolf Borusiewicz (Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich), Filip Czernicki (Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych), Matylda Czubińska-Durka (Dyrektor w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich), Karol Dałek (Dyrektor w Ministerstwie Sprawiedliwości), Barbara Grabowska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Agata Korycka (Niepokonani 2012), Małgorzata Kozak (Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), prof. Zygmunt Niewiadomski (Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego SGH, sędzia NSA), Sylwester Pieckowski (Przewodniczący Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawiedliwości), Mikołaj Pietrzak (Przewodniczący Komisji Praw Człowieka działającej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej), Ewa Stompor-Nowicka (Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych), Łukasz Strutyński (Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Małopolskiego / Związek Województw RP), mec. Krzysztof Strzyżewski, prokurator Tomasz Szafrański (Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości), Krzysztof Szydłowski (Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych), Michał Wałachowski (Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie), Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS), Agata Winiarska (Instytut Spraw Publicznych) i Monika Zięba (Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy).
 

Poleć znajomemu