Dodatkowe narzędzia

Piątek, 29 listopada 2013

„Zielona Księga – System stanowienia prawa w Polsce”

Pałac Prezydencki

Kancelaria Prezydenta RP prezentuje „Zieloną księgę – System stanowienia prawa w Polsce”. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej upublicznił ją celem zainicjowania debaty publicznej, w trakcie której pragniemy poznać opinię zarówno tych, którzy aktywnie uczestniczą w procesie stanowienia prawa, jak i tych, którzy w ramach prawa muszą działać – przedsiębiorców i obywateli.
 

Księga zwraca uwagę na cztery zasadnicze kwestie: dobre praktyki w stanowieniu prawa, propozycje zmian ustawowych, możliwości zmian w wewnętrznych regulaminach prac izb parlamentu oraz ewentualne zmiany w Konstytucji RP.

 

Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią, czy diagnoza zawarta w Księdze jest słuszna, czy rekomendacje w niej zawarte są adekwatne do współczesnych wyzwań oraz w jaki sposób właściwe rekomendacje wdrożyć i zagwarantować im skuteczność?

 

Do tekstu księgi załączona została krótka ankieta, która służyć ma uporządkowaniu wyników dyskusji i do której wypełnienia serdecznie zachęcamy. Po wypełnieniu ankietę prosimy przesłać na adres .

 

 

Poleć znajomemu