Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 maja 2014

Zielona Księga – Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących

Prezentujemy „Zieloną księgę – Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących”. Raport stanowi wynik kilkunastomiesięcznej debaty eksperckiej, która została podsumowana przez grupę autorów od lat zajmujących się problematyką pomocy prawnej.

 

Zielona Księga zawiera część poświęconą analizie funkcjonowania w Polsce tzw. quasi-systemu pomocy prawnej oraz rekomendacje dotyczące stworzenia pełnego systemu w przyszłości.
Autorzy opracowania są zdania, że:
  • informacji prawnej i podstawowej pomocy prawnej udzielać powinien podmiot utworzony na poziomie jednostki samorządu terytorialnego (powiatu), wybierany i odwoływany przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – „powiatowy rzecznik pomocy prawnej”,
  • jeśli świadczenie pomocy prawnej włączone zostałoby do zadań własnych samorządu terytorialnego konieczne jest zapewnienie finansowania gwarantującego efektywną realizację tego zadania,
  • projektowane rozwiązanie systemowe może uwzględniać współfinansowanie pomocy prawnej przez jej beneficjenta,
  • informacji prawnej i podstawowej pomocy prawnej mogą udzielać podmioty wyłonione w trybie przetargowym (kancelarie, kliniki prawa, organizacje pozarządowe),
  • pomocy prawnej w wariancie kwalifikowanym (sprawy trudne) udzielą wyłącznie adwokaci i radcy prawni,
  • należy powołać centralny organ odpowiedzialny za ocenę funkcjonalności, wyznaczanie standardów oraz opracowywanie rekomendacji, wskazówek i ewentualnych propozycji legislacyjnych („Krajowa Rada Pomocy Prawnej”),
  • świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej powinno być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
Do tekstu księgi załączone zostało krótkie opracowanie dotyczące kosztów wdrożenia rekomendowanych rozwiązań.
Poleć znajomemu