Dodatkowe narzędzia

Środa, 11 czerwca 2014

"Konstytucję warto czytać zaczynając od preambuły"

  |   Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim

Konstytucję warto czytać zaczynając od preambuły - podkreślał Prezydent RP podczas środowej debaty „Osoba i czyn w państwie demokratycznym i prawnym – Wolność i odpowiedzialność”.
 

Prezydent przypominając 25. rocznicę odzyskania przez Polskę wolności i szczególne doświadczenia w relacjach między kościołem, a państwem, między sferą etyki i moralności, a sferą rozstrzygnięć politycznych i prawa mówił, że Polska jest miejscem gdzie te doświadczenia są istotne i ważne z punktu widzenia dnia dzisiejszego i przyszłości.
 

- Mamy w świeżej pamięci doświadczenie rozdziału kościół i państwa , nieprzyjaznego, wrogiego rozdziału. Mamy doświadczenie, budujemy także tocząc dialog o tym na czym może polegać i jak powinien być realizowany rozdział przyjazny, polegający na zdolności do współdziałania – powiedział Bronisław Komorowski.


Ocenił, że od czasu do czasu brak woli prowadzenia dyskusji na ten temat z życzliwością, z szacunkiem dla odmiennych punktów widzenia ułatwia powstawanie konfliktów.


Jak wskazywał, pojawiające się wątpliwości dotyczą trudnych decyzji, które wiążą się ze zrozumieniem na czym polega odrębność prawa, wierność własnym zasadom, wierność i obowiązek szanowania prawa państwowego.


- Chciałem powiedzieć, że można z takich prób wychodzić zwycięsko – przekonywał, dodając, że przykładem jest preambuła do Konstytucji RP. Wskazywał, że po wielu dyskusjach, napięciach, z wieloma wątpliwościami, Konstytucja i preambuła są szanowane.
 

- Preambuła była wielkim zwycięstwem myślenia w kategoriach takich, że jeśli chce się budować system prawny, państwo w akceptacji obywateli, to trzeba zadbać również o to, aby ten system był budowany z maksymalnie daleko idącym poszanowaniem wrażliwości, nie tylko większości, ale jak największej liczby obywateli - podkreślił.
 

Prezydent przytoczył fragment preambuły: my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej (… )

 

Zaznaczył, że zapisy preambuły są dobrym wprowadzeniem do dyskusji. Wspomniał, że to zasługa wielu osób i wymienił premiera Tadeusza Mazowieckiego, który miał wielką umiejętność myślenia w kategoriach budowy państwa demokratycznego, ale szanującego świat wartości jako niezbędny do funkcjonowania i państwa i narodu.


Bronisław Komorowski zaznaczył, że warto preambułę czytać sobie od czasu do czasu, warto nad nią dyskutować, warto o niej po prostu pamiętać, bo to było wielkie osiągnięcie. - Taka próba wyważenia racji natury demokratycznej, nowoczesnego państwa z systemem wartości, bez którego ani państwo nie będzie funkcjonowało, ani Naród – akcentował.

 

Minister Olgierd Dziekoński podkreślał, że uniwersalny problem relacji między prawem a etyką, to zagadnienie szczególnie jest ważne teraz, gdy świętujemy 25-lecie wolności. Jest to wyzwanie na wiele następnych lat - dodał.

 

W debacie udział wziął m.in. prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Mueller. W referacie duchownego mowa była m.in. o tym, że prawo sprzeczne z etyką i sumieniem człowieka "w sposób oczywisty i bezdyskusyjny nie ma mocy wiążącej, toteż zwykle funkcjonuje na zasadzie przymusu czy przemocy, ale prawo zgodne z zasadami etyki ma walor moralny i obligatoryjny".

 

B. prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll z kolei mówił o tym, że polska konstytucja "wyraźnie wyprowadza wolności i prawa z przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka". "Godność człowieka jest więc źródłem wolności i praw - godność człowieka, a nie ustawodawca" - powiedział. Z kolei prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf podkreślała, że państwo może funkcjonować i istnieć tylko dzięki prawu.(inf. własna, PAP)
 

Poleć znajomemu