Dodatkowe narzędzia

Środa, 10 września 2014

Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów”

  |   Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów” Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów” Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów” Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów” Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów” Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów” Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów” Seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów”

W środę, w ramach FDP „Sprawne i służebne państwo”, odbyło się seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów”. Zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego eksperci i naukowcy dyskutowali o możliwościach usprawnienia instytucji mediacji w prawie polskim.

 
Spotkanie wpisało się w cykl obchodów 25-lecia odzyskania wolności i niemal zbiegło się z rocznicą pierwszego wystąpienia premiera Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie, w trakcie którego podkreślał znaczenie koncyliacyjnego rozwiązywania sporów społecznych i politycznych.
 
Seminarium prowadził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński. Dr Lidia Mazowiecka z Prokuratury Generalnej w referacie „Mediacja w sprawach karnych” zaprezentowała problemy funkcjonowania mediacji w procedurze karnej. Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych mec. Maciej Bobrowicz, w wystąpieniu „Mediacja gospodarcza – szanse i bariery” przedstawił mocne i słabe strony mediacji w sprawach gospodarczych oraz szanse i zagrożenia. Część pierwszą seminarium zakończył Andrzej Szpor z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, który przedstawił prezentację „Miejsce i funkcja mediacji w postępowaniu administracyjnym”. Podczas dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniach prelegentów, starano się odpowiedzieć na pytania:
  1. Jak poprawić obowiązujące przepisy prawne dotyczące mediacji w celu jej usprawnienia?
  2. Czy mediator powinien być profesjonalistą? Czy wymogi co do osób pełniących funkcję mediatora powinny być ujednolicone i określone ustawowo?
  3. Czy możliwa jest mediacja w postępowaniu administracyjnym? Jaki model mediacji byłby najlepszy?
Na zakończenie minister Olgierd Dziekoński zapewnił, że dyskusja na tematy poruszane podczas seminarium będzie kontynuowana w ramach kolejnych spotkań i odwołał się do słów premiera Tadeusza Mazowieckiego, że „logiczną i konieczną konsekwencją przedstawionych zasad, na jakich powinno opierać się państwo, jest dążenie do budowania go na fundamencie prawa”.
Poleć znajomemu