Dodatkowe narzędzia

Środa, 24 czerwca 2015

„Odpis 1 proc. podatku dla partii - wart rozważenia”

  |   Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce” Forum Debaty Publicznej „Finansowanie działalności politycznej w Polsce”

Prezydent Bronisław Komorowski jest zdania, że pomysł wprowadzenia możliwości odpisania 1 proc. podatku na rzecz partii politycznych, jako uzupełnienie obecnego systemu finansowania partii, jest wart rozważenia.

Bronisław Komorowski wziął w środę udział w kolejnej edycji Forum Debaty Publicznej. Dyskusja dotyczyła finansowania działalności politycznej w Polsce. Debata związana jest z jednym z trzech pytań z zaproponowanego przez prezydenta referendum, które odbędzie się 6 września - dotyczy ono finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

Prezydent ocenił, że jest problem braku akceptacji społecznej dla obecnego systemu finansowania partii. - Jest więc problem, co zrobić, by albo zmienić postawę społeczną niechęci do partyjności, jako zjawiska, a także do finansowania czegoś, czego się nie lubi - mówił Bronisław Komorowski.

W jego ocenie, jedną ze słabości polskiego życia partyjnego jest brak zaplecza merytorycznego. - Być może w ramach zmiany systemu finansowania partii warto szukać mechanizmu, który by na partiach to wymuszał lub zachęcał do budowania zaplecza merytorycznego - stwierdził prezydent.

Zaznaczył, że było jego pomysłem, by po majowych wyborach prezydenckich pracować nad zmianami w finansowaniu partii, tak aby częściowo oprzeć je o finansowanie z odpisu 1 proc. podatku.

Według Bronisława Komorowskiego, to nie musi być zamiast dotychczasowego systemu, ale może stanowić szansę na zwiększenie więzi między obywatelami a partiami. Tak - dodał - aby partie bardziej starały się o pozyskiwanie środków, które byłyby pod kontrolą urzędu skarbowego.

Zdaniem prezydenta, warto to rozważyć jako element uzupełnienia systemu finansowania partii politycznych. Bronisław Komorowski zaznaczył, że wyniki wrześniowego referendum powinny być wskazówką, w którą stronę można pójść w kwestii finansowania działania partii politycznych.

Pytanie w referendum - zaznaczył prezydent - nie dotyczy tego, czy jest się za, czy przeciw finansowaniu partii politycznych z budżetu, ale jest w sprawie ewentualnej zmiany dotychczasowego sposobu ich finansowania. - By spróbować uczynić ten system lepszym, także z punktu widzenia akceptacji społecznej - dodał Bronisław Komorowski.

Zaznaczył, że z wielu badań wynika, iż nie jest dobrze jeśli chodzi o poziom akceptacji dla obecnego systemu finansowania partii z budżetu. - Jednym z elementów budowania akceptacji dla systemu demokratycznego jest także budowanie przeświadczenia obywateli, że pieniądze, które są przeznaczane na partie, są wydawane prawidłowo, zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami - powiedział Bronisław Komorowski.

Przekonywał, że warto szukać lepszych rozwiązań, opartych o lepsze wzorce i inne doświadczenia.

 

W spotkaniu wzięli udział ministrowie Olgierd Dziekoński i Sławomir Rybicki. (PAP)
 

Poleć znajomemu