Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 czerwca 2011

"Procedury powinny być zrozumiałe dla obywateli"

Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim
Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim
Forum Debaty Publicznej w Pałacu Prezydenckim

Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne powinny być proste i zrozumiałe dla obywateli - podkreślał prezydent Bronisław Komorowski podczas środowego Forum Debaty Publicznej.

W ramach FDP w Pałacu Prezydenckim trwa dyskusja pt. „Obywatel wobec administracji. Konieczne zmiany w postępowaniu administracyjnym”.

 

- Mamy szansę dotknięcia jednego z istotnych problemów w relacjach obywatel-państwo, jakim jest niewątpliwie utrzymujące się poczucie własnej słabości obywatela w jego kontaktach z administracją oraz koniecznością borykania się z wymogami procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych przy określonym poziomie kultury prawnej, administracyjnej – powiedział prezydent. Ale jednocześnie – dodał – te procedury są jedną z cech dobrze zorganizowanego i funkcjonującego państwa.

 

- Chodzi o to, aby tworzyć procedury możliwie proste, zrozumiałe i upowszechniać wiedzę w tym zakresie wśród obywateli – zaznaczył Bronisław Komorowski.

 

Dodał także, że jest wiele ośrodków, w których trwają prace w tej sprawie, m.in. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym opracowany jest już projekt zmian ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. - Chciałbym, żeby Kancelaria Prezydenta w tym zakresie była przydatna i jeszcze raz dziękując, chcę zapewnić o tym, że traktuję te tematy jako niesłychanie istotne, ważne, które będą przedmiotem troski prezydenckiej przez całą kadencję – zapowiedział prezydent.

 

Celem debaty odbywającej się w ramach Forum Debaty Publicznej jest wymiana poglądów na temat ukształtowania modelu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego zapewniającego skuteczne i przyjazne załatwianie spraw obywateli. W debacie biorą udział  m.in.: przedstawiciele parlamentu, rządu, sądów i trybunałów, samorządów prawniczych i organizacji gospodarczych.
 

Poleć znajomemu